• slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Jarní cena W clubu v hodu nožem

 !!! 2021 ZRUŠENO !!!

Základní podmínky soutěže:

- Lze použít nůž jakékoliv konstrukce s jedním hrotem.
- Mezinárodní pravidla nůž min. délka 23 cm, max. šířka čepele 6 cm.
- Úchop a technika hodu nože je libovolná (i bez otáčky) .
- Ústup vzad možný max. 1 metr.
- Disciplíny nejsou časově omezeny, soutěžící nesmí její průběh neúměrně nebo úmyslně protahovat.
- Soutěžící si vylosují pořadí. Po dohodě s rozhodčím může soutěžit mimo pořadí (více disciplín).
- Soutěžící může využít nápovědy jiné osoby, kterou si sám určí (ne rozhodčí, zapisovatel-ka).
- Terč s pěti kruhy 10 cm - 5 b., 20 cm - 4 b., 30 cm - 3 b., 40 cm - 2 b., 50 cm -1 b.
- Terč A-papírový může být nalepen na tenkém kartonu. B-nastříkaný přímo na dřevo.
- Výška středu terče 150-160 cm.
- Pokud jsou k dispozici 3 terče, levý 150 cm, střední 130 cm, pravý 150 cm
- Pořadí hodů zleva doprava 4 kola po 3 hodech, 3 nože stejné konstrukce
- Podmínka kategorie ŽENY je minimálně 4 závodnice, aby byly hodnoceny zvlášť.
- Rozhodčí se může zúčastnit soutěže za podmínky, že si závodníci zvolí dvě osoby,
   které jej po dobu výkonu zastoupí.

Soutěž má 4 disciplíny

1. DISCIPLÍNA

- vzdálenost 3 metry, 2 nástřel 10 ostrých hodů, max. 50 bodů

- ústup vzad možný pata na 4 metrech

2. DISCIPLÍNA

- vzdálenost 5 metrů, 2 nástřel 10 ostrých hodů, max. 50 bodů

- ústup vzad možný pata na 6 metrech

3. DISCIPLÍNA

- vzdálenost 7 metrů, 2 nástřel 10 ostrých hodů, max. 50 bodů

- ústup vzad možný pata na 8 metrech

4. DISCIPLÍNA ,,AMERICKÁ POSTUPKA"

- vzdálenost 3, 4, 5, 6 a 7 metrů, 5 nástřel 10 ostrých max. 50 bodů

- varianta na 3 terče vedle sebe

- na každé vzdálenosti jsou 3 hody 1. hod nástřel, 2. a 3. hod ostrý


Součet bodů ze všech čtyř disciplín určí vítěze

Pokud dojde k rovnosti bodů na 1., 2. nebo 3. místě platí následující:

- vzdálenost 3 metry 1 nástřel 5 ostrých hodů

- vzdálenost 5 metrů 1 nástřel 5 ostrých hodů

 Vítěz Jarní ceny W-clubu

v hodu nožem Jarní cena W-clubu souboj s nožem

Jde o vyřazovací závod dvojic, soutěží se formou souboje.

Závodníci si vylosují číslo a budou zapsáni do tabulky ,,pavouk".

Hází se na dvě vítězná kola 2:0 nebo 2:1

Do každého následujícího kola postupuje z dvojice ten, který:

a/ zabodne nůž do svého terče jako jediný z dvojice

b/ zabodne nůž dříve

Při současném zásahu terče vítězí ten, kdo má nůž blíže ke středu terče.

Pokud se nerozhodne po 5 kolech následuje ,,rozstřel" střihnutí kámen, nůžky, papír (úspora času).

POSTOJ VRHAČE:

Přední noha 3-3,5 m, ramena rovnoběžně s cílem, obličej směrem k cíli, dlaně na hrudi přímo pod krkem.

Možnost držet jednou rukou pouzdro s nožem. Hází se pouze za rukojeť nože.

NŮŽ A POUZDRO:

Nůž je umístěn v pouzdře na opasku nebo za opaskem, jeho střed je níže než pupek vrhače, a špice nože směřuje dolů.


TERČ:

O průměru 50 cm, střed 155 cm od země, minimální vzdálenost terčů od sebe je 4 metry.

Vítěz Jarní cenyW-clubu  souboj s nožem


Doplňkové soutěže

Zatím nejsou zapsány jako soutěžní. Po dohodě vrhačů si ji může každý vyzkoušet buď v pátek před soutěží nebo v sobotu po soutěži, podle času a počtu závodníků. Slouží jako trénink na soutěže v Evropě.


 1. HÁZENÍ NA ČAS

Pořadatel zajistí dovezení 30 kusů nožů na soutěž.

Během časového limitu 20 vteřin naházet, co nejvíce nožů po jednom do terče.

Vrhač má 3 zkušební hody.

NŮŽ: minimální délka 23 cm maximální délka 35 cm

          minimální šířka 30 mm maximální šířka 60 mm

          minimální váha nože 200 gramů

          počet nožů min. 30 kusů

TERČ: o průměru 50 cm střed 155 cm od země

VZDÁLENOST: minimálně 3 m od terče přední noha vrhače

DRŽENÍ NOŽŮ: vrhač má v ruce tolik nožů kolik udrží, zbytek má A) na stole (80 cm od země)                                                                                B) ve speciálním pouzdře na opasku

NEPLATNÉ NOŽE: jakýkoliv nůž, který je zabodnutý mimo terč (50 cm) nebo po odrazu spadne na zem

NEPLATNÝ POKUS: dva nože najednou

ROZHODČÍ dává pokyn 3, 2, 1, START a ukončuje slovem STOP, měření stopkami.

V případě rovnosti bodů na 1., 2. nebo 3. místě platí rozhoz na 10 vteřin dokud jeden nevyhraje.

Vítězí vrhač s největším počtem nožů za 20 vteřin.


 2. OBHAZOVÁNÍ POSTAVY

Pořadatel zajistí terč se siluetou (jakýkoliv tvar velikosti člověka - indián, kovboj, atd).

Okolo siluety (člověk) je umístěno 15 cílů (kruh o průměru 10 cm) ve vzdálenosti 12 cm od obrysu.

Závodník stojí přední nohou ve vzdálenosti minimálně 3 metry od terče .

3 zkušební hody na kterýkoliv cíl.

15 ostrých hodů 5x po 3 nožích (min 3 nože dle pravidel)

Směr a pořadí hodů odspodu zleva nahoru doprava a dolů (po směru hodinových ručiček).

BODOVÁNÍ: zásah cíle 5 bodů, zásah vedle nebo cíle mimo pořadí 0 bodů, zásah postavy -10 bodů.

V případě rovnosti bodů na 1., 2. nebo 3. místě platí následující. 2x po 3 nožích zleva odspodu dokud jeden nevyhraje.

Vítězí vrhač s největším počtem bodů, max. 75.