• slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Jarní cena W clubu v hodu sekerou

!!! 2021 ZRUŠENO !!!

Základní podmínky soutěže:

- lze použít sekeru jakékoliv konstrukce

- mezinárodní pravidla sekera max. šířka ostří 12 cm, min. váha 500 gramů

- nezáleží na technice hodu ani směru topůrka v terči nahoru nebo dolů

- ústup vzad možný max. 1 metr

- disciplína není časově omezena, soutěžící její průběh však nesmí neúměrně nebo úmyslně protahovat

- soutěžící si vylosují pořadí. Po dohodě s rozhodčím může soutěžit mimo pořadí (více disciplín).

- závodník může využít nápovědy jiné osoby, kterou si sám určí (ne rozhodčí, zapisovatel-ka)

- terč s pěti kruhy 10 cm-5 b., 20 cm-4 b., 30 cm-3 b., 40 cm-2 b., 50 cm-1 b.

- terč (papírový) může být nalepen na tenkém kartonu nebo nastříkaný přímo na dřevo

- výška středu terče 150 cm

- pokud jsou k dispozici 3 terče, levý 150 cm, střední 130 cm, pravý 150 cm

- pořadí hodů zleva doprava 4 kola po 3 hodech, 3 tomahawky stejné konstrukce

- podmínka kategorie ŽENY minimálně 4 závodnice, aby byly hodnoceny zvlášť

- rozhodčí se může zúčastnit soutěže za podmínky, že si závodníci zvolí dvě osoby,

   které jej po dobu výkonu zastoupíSoutěž má 4 disciplíny


1. DISCIPLÍNA

- vzdálenost 4 metry, 2 nástřel 10 ostrých hodů, max. 50 bodů
- ústup vzad možný, pata zadní nohy na 5 metrech
- nezáleží na směru topůrka nahoru nebo dolů

2. DISCIPLÍNA

- vzdálenost 5 metrů, 2 nástřel 10 ostrých hodů, max.50 bodů
- ústup vzad možný pata zadní nohy na 6 metrech.
- nezáleží na směru topůrka nahoru nebo dolů

3. DISCIPLÍNA

- vzdálenost 7 metrů, 2 nástřel 10 ostrých hodů, max. 50 bodů

- ústup vzad možný, pata zadní nohy na 8 metrech

- nezáleží na směru topůrka nahoru nebo dolů

4. DISCIPLÍNA ,,AMERICKÁ POSTUPKA"

- vzdálenosti 4, 5, 7, 8 a 10 metrů, 5 nástřel 10 ostrých hodů, max. 50 bodů

- varianta na 3 terče

- na každé vzdálenosti jsou 3 hody, 1. hod nástřel, 2. a 3. hod je ostrý


Vítězem se stává závodník s největším počtem bodů ze všech čtyř disciplín

Pokud dojde k rovnosti bodů na 1., 2. nebo 3. místě platí následující:

- vzdálenost 4 metry 1 nástřel 5 ostrých hodů

- vzdálenost 5 metrů 1 nástřel 5 ostrých hodů

VÍTĚZ JARNÍ CENY W-clubu

V HODU SEKEROU- TOMAHAWKEM