• slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Jarní cena W clubu v lukostřelbě

Jarní cena W-clubu 2021 ZRUŠENO

Velká cena W-clubu 5.6. 2021

Podle počtu účastníků a dle počasí můžou být

 disciplíny číslo 1. ,2. a 6. zrušeny.

Soutěž bude časově omezena.

Samostatná otevřená soutěž   ,,Vilém Tell"

informace na konci pravidel viz. níže
 1. Lze použít luk jakékoliv konstrukce (reflexní nebo kladkový), holý bez mířidel, stabilizátorů a vypouštěče. Opatřen může být pouze zakládkou, cucáčkem, butonem a značkami na tětivě, nebo chrániči prstů. Použití šípů je bez omezení, minimální počet 8 kusů.

 2. NUTNOU PODMÍNKOU JE TOULEC NA ŠÍPY, umístěn kdekoliv na těle, další střelecké pomůcky jako střelecká rukavice, chránič prstů, nebo zápěstí jsou doporučeny.

 3. Není-li uvedeno jinak v propozicích k jednotlivým disciplínám, výchozí pozicí pro střelbu jsou obě ruce podél těla a toulec se zasunutými šípy upevněný na těle.


 4. Závod organizují minimálně 2 rozhodčí včetně zapisovatele výsledků, kteří před závodem podrobně poučí soutěžící o bezpečnosti při závodu a kteří v průběhu závodu na bezpečnost dohlíží. V této souvislosti pro zajištění bezpečnosti závodníků, mají rozhodčí právo, závod kdykoliv přerušit. Pokyny rozhodčích je nutno bezpodmínečně respektovat všemi účastníky závodu, tzn. závodníky, ale i diváky.

5. Při zásahu čáry oddělující kruhy na terči, počítá se vyšší hodnota.

 6. Při účasti dětí bude vyhlášena dětská kategorie s úpravou jednotlivých disciplín
    (vzdálenost, počet šípů, čas, atd.)


Soutěžní disciplíny 


1/ Střelba zpod překážky v kleče

vzdálenost     10 metrů 
počet šípů       6 bez nástřelu
čas                60 vteřin
terč               50 cm v průměru
bodování       počítá se součet kruhů (maximum: 6 x 10 = 60 bodů)
popis disciplíny: střelec klečí za překážkou (stěnou), která je 115 cm nad zemí, 
střílí pod překážkou (poloha v kleče není podm.)

2/ Střelba ve stoje s vykloněním z úkrytu

vzdálenost            10 metrů
počet šípů             6 bez nástřelu
čas                      60 vteřin
terč                     50 cm v průměru
bodování              počítá se součet kruhů (maximum: 6 x 10 = 60 bodů)
popis disciplíny: střelec stojí za úkrytem (stěnou) 15 cm od svislé hrany bokem, nohy má vedle sebe,  při střelbě se z úkrytu vykloní

3/ Mířená střelba na 20 metrů

vzdálenost       20 metrů
počet šípů        6
čas                120 vteřin 
terč               průměr 50 cm (s kruhy 1 až 10 bodů)
bodování        počítá se součet kruhů 1 až 10
popis disciplíny: klasická terčová střelba ve stoje

4/ Rychlostřelba, maximální počet šípů v časovém limitu

vzdálenost        10 m
počet šípů         kolik závodník stihne
čas                   45 vteřin
terč                  50 cm v průměru bez mezikruží
bodování           každý zásah terče je v jednotně 5 bodů  
popis disciplíny: střílí se ve stoje, co největší množství šípů, každý zásah terče se hodnotí stejným počtem bodů

Poznámka: rekord je 7 vystřelených šípů do terče

5/ Střelba na 3 cíle v jedné terčovnici

Vzdálenost       15 metrů
Počet šípu        3 
Terč                 20 cm v průměru (body 6-10)
Čas                 60 vteřin
Bodování          počítá se součet kruhů 6 až 10
Popis disciplíny: střílí se ve stoje na tři terče na jedné terčovnici (jeden šíp = jeden terč)

6/ Střelba na pohyblivý cíl - kyvadlo

Vzdálenost         5 metrů

Počet šípů           6

Terč                   velikost A4

Čas                    60 vteřin

Bodování           jeden zásah 5 bodů

Popis disciplíny: střílí se ve stoje na pohyblivý cíl -kyvadlo


V případě rovnosti bodů 2 závodníků na 1. , 2. nebo 3. místě je rozstřel na 3 šípy


vzdálenost        20 metrů
počet šípů        3 
čas                 15 vteřin na jeden šíp
terč                dva terče 50 cm v průměru,

Popis disciplíny:- nejdříve se losuje kdo začne 
                            - střílí se na střídačku
                            - rozhodující je součet bodů                                                                                                  


Soutěžící s nejvyšším počtem bodů je vítěz

 Velké ceny W-clubu v lukostřelbě


Vilém Tell

Samostatná otevřená soutěž

ve střelbě lukem na jablko na hlavě.

 

W-club vkládá základní částku 500 Kč, k níž se přidá startovné 100 Kč/ os.
1. ročník 6.6. 2020 v současné době je v banku 700,-kč

 

Vítěz získá :      částku, která je v banku

 

Pokud nikdo nezvítězí, částku použije W-club na úhradu nákladů soutěží.

                                                                                                   

Pravidla :

 

/ holý luk s tradičním způsobem míření - posun prstů na tětivě (String walking) není povolen

/ vzdálenost 12 m a 3 nástřelné šípy před začátkem soutěže

/ na hlavě figuríny je umístěno jablko nebo jeho trvanlivější imitace o rozměru cca 8 cm

/ jsou tři kola, v nichž soutěžící střílejí v daném pořadí po jednom šípu v každém kole

/ za zásah není považován dotek linie obvodu šípu a jablka, musí jít o jejich narušení

/ vítězí ten, kdo zasáhne jablko všemi třemi šípy, aniž by zasáhl hlavu figuríny (viz výše)

/ jestliže je více úspěšných závodníků, pak o vítězi rozhodne rozstřel.

 

  W-club  si vymezuje právo kontroly a úpravy pravidel v den soutěže.