• slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Ovládání jednoho biče - amatérská tř.


Mistrovství ČR v ovládání biče - amatérská třída

Soutěž je vyhlášena pro amatéry a soutěží se pouze s jedním bičem.

Může být rozdělena na kategorie(muži-ženy), podmínka ženy minimálně 4 závodnice.

Kvalifikace pro finále, A trefování cílů a B povinné prásky.

A - Trefování cílů:

Obecné podmínky pro trefování cílů:

Jako cíle se používají prázdné brokové lovecké patrony(kuželky,špejle)

Trefená patrona(kuželka) je ta, která opustí podstavec (spadne z podstavce)

Trefená špejle je zlomená ikdyž zůstane v držáku(barevné rozlišení)

Sražení dvou a více patron(kuželek,špejlí) se bodově nezapočítává

Vzdálenost od cíle jsou vždy 2,7m od nejvzdálenějšího cíle

Trefovačky - základní

1. Nábojnice

10 ks prázdných loveckých nábojnic, vzdálených 15 cm od sebe. Jedna nástřelná + 10 ran na 10 nábojnic v časovém limitu 1, 5 min. Nábojnice jsou umístěny na kladině ve výši 120 cm a musí být trefovány  popořadě z předem určené strany. Jedna nábojnice je 1 bod, max. 10 bodů. V případě zásahu více než jedné nábojnice se body nepočítají.Vzdálenost 2,7 metru.

2.  Špejle horizontální

Na stojanu (tvaru U) ve výši 50 - 70 cm(od země) je vodorovně za sebou umístěno pět špejlí vzdálenost 15 cm.Vzdálenost 2,7 m od poslední nejvzdálenější špejle.1. nástřelná + 5 ran.Účel je srazit špejle postupně.V případě zásahu více,než jedné špejle se body nepočítají.1. špejle 2 body max. 10 bodů.

3.  Svislé šuplíky

Vzdálenost 2,7 m, 10 ks nábojnic umístěných ve svislých „šuplících,“ které musí být trefovány postupně odspodu nahoru). Jedna nástřelná + 10 ran na 10 nábojnice v časovém limitu 1,5 min. Za trefenou nábojnici se považuje ta, která opustí „šuplík“. V případě zásahu více než jedné nábojnice se body nepočítají.Výška šuplíku 10 cm.Nejvyšší šuplík je ve výšce 180 cm.Jedna nábojnice  bod, max. 10 bodů.

4. Špejle vertikální

Na stojanu ve výši 120 cm je v zákrytu za sebou vertikálně pět špejlí(15 cm) barevné rozlišení.
 Vzdálených od sebe 15cm. 1 nástřelná + 5 ran.
Účelem je srazit špejle postupně. V případě zásahu více, než jedné špejle se body nepočítají.
1.špejle 2 body max. 10 bodů.Vzdálenost 2,7 m od poslední špejle.

5. Kuželky

 1 nástřelná+ 5 ran na 5 kuželek(nábojnic). 1 kuželka 2 body max. 10 bodů.
 Shození více než jedné kuželky se neboduje.Vzdálenost 2,7 m od zadní kuželky.
Podstavec 30x30 cm výška 15-25 cm od země.Kuželka(nábojnice) výška 5cm.

6. Omotávky horizontální pravá a levá ruka

pravá ruka 1 nástřelná, 5x omotávka na označené místo (na stojanu vpravo)
levá ruka 1 nástřelná, 5x omotávka na označené místo (na stojanu vlevo)
1 bod za omotávku, max. 10 bodů.

7.  Omotávky vertikální jedna ruka

1 nástřelná, 5x omotávka na označené místo(na stojanu dole)
1 nástřelná, 5x omotávka na označené místo(na stojanu nahoře)
1 bod za omotávku, max. 10 bodů
soutěžící se může snížit(přikrčit nebo pokleknout)

8. Brnkačka přendavačka

 Střídavě levou a pravou rukou,2 nástřelné(l a p)+ 10 ran, max.10 bodů.Čas 1 minuta.

9.  Přendavačka nábojnice

Dvě nástřelné (p+l) +10 ran střídavě pravou a levou rukou.Časový limit 1,5 minuty. V případě zásahu více než jedné nábojnice se body nepočítají.Nábojnice jsou umístěny na kladině ve výši 120 cm a musí být trefovány postupně od kraje podstavce do středu.Je dovoleno trefovat pravou rukou nábojnice odleva a opačně. Jedna nábojnice 1 bod, max. 10 bodů.Vzdálenost 2,7 m.

10. Rychlostřelba na nábojnice

10 ks nábojnic vzdálených 15 cm od sebe. Jedna nástřelná + neomezený počet ran v časovém limitu 10 s. Nábojnice jsou umístěny na kladině ve výši 120 cm a musí být trefovány popořadě z předem určené strany. Za trefenou se považuje ta nábojnice, která opustí kladinu. V případě zásahu více než jedné nábojnice se body nepočítají.Jedna nábojnice 1 bod, max. 10 bodů.Vzdálenost 2,7 metru


B - Povinné prásky:

Techniky práskání honáckým bičem video ZDE

1. Jednoduché práskání

Každý soutěžící řekne název a předvede pět různých, většinou základních prásků. 
1.spodní přímý vpřed
2.boční cílený vpřed
3.boční vpravo nebo vlevo
4.elstner
5.vertikála
6.horizontála
7.kladivo
8.rakušák
9.přední žabka
10.zadní žabka
11.nad hlavou vpravo(leváci nad hlavou vlevo)
12.hřbetní
13.,,australské kladivo" dvakrát protočené kladivo

Hodnocení: 3 rozhodčí 1 až 3 body, 1 základní prásk 9 b. max. 45 bodů.
 

2. Opakované práskání

Prásky, které se několikrát opakují a nelze je jinak provést.Soutěžící řekne název a předvede pět různých druhů.

1.srpování

2.muškování

3.jednostranné práskání
4.obranné véčko
5.jednostranné véčko
6.ležatá osmička
7.horizontální vlnovka
8.vertikální vlnovka
9.elstner s točením
10.,,helikoptéra" zrcadlová ležatá osmička

Hodnocení: 3 rozhodčí 1 až 3 body, 1 základní prásk 9 b. max. 45 bodů.
 

3. Návazné práskání

Z těchto sedmi dvojic prásků si závodník vybere pět dvojic ty řekne a předvede bez mezitočení, v plynulé návaznosti a bez časové prodlevy.Jeden druh(kladivo) prásků max. 2x. Každou dvojici předvede 3x.

1. kladivo                           přední žabka
2. nad hlavou vpravo         hřbetní
3. spodní přímý vpřed        kladivo
4. kladivo                           elstner
5. rakušák                           zadní žabka
6. hřbetní                            rakušák
7. boční cílené vpřed          nad hlavou vpravo

Hodnocení: 3 rozhodčí 1 až 3 body, 1 základní prásk 9 b. max. 45 bodů.
 

4. Přendavačky

Je to takové práskání, kdy se střídají obě ruce bez časové prodlevy, za použití jednoho biče. 
Soutěžící si vybere řekne název a předvede pět druhů. Jednotlivé jednoduché prásky se nesmí opakovat.
 1. kladivo
2. rakušák
3. přední žabka
4. zadní žabka
5. nad hlavou vpravo
6. hřbetní
7. elstner
8. boční vpravo nebo vlevo

 Hodnocení: 3 rozhodčí 1 až 3 body, 1 základní prásk 9 b. max. 45 bodů.

                                                                                           

Prásky jsou omezeny v každé skupině časovým limitem 30 sec.

 Soutěžící si může pomoci pohybem (chůze nebo úkrok, apd.).

Rozhodčí nesmí napovídat. Lze využít nápovědy druhou osobou.

Do finále postupuje min. 4 a max. 6 soutěžících s největším počtem bodů z A a B.


Finále:


Volná sestava čas min. 1 minuta - max. 2, 5 minuty

Do volné sestavy závodník nesmí zařadit trefování cílů.
Hodnotí se pouze technika biče.
Soutěžící může vyměnit bič max. 2x neplatí při výměně práskačky.

Hodnocení: 

Technická obtížnost:

3 rozhodčí, každý  1 – 10 bodů, max. 30 b.

Umělecký dojem a provedení:

3 rozhodčí, každý 1 – 5 body, max. 15 b.

Body se udělují po předvedení volné sestavy všech soutěžících.
Konečné pořadí je stanoveno součtem všech bodů A+B+finále.
Pokud dojde ke shodě bodů na 1. , 2. nebo 3. místě následuje rozstřel,, BILIÁRD"

Vítěz(vítězka) je Mistrem České republiky v ovládání jednoho biče-  amatérská třída.