• slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Ovládání jednoho biče - amatérská tř.

Mistrovství České republiky

Soutěž je vyhlášena pro amatéry bez ohledu na pohlaví a soutěží se pouze s jedním bičem.

Podmínkou konání jsou alespon 4 soutěžící.
Další doplnkové soutěže Zorro zhasínání svíček ZDE

Objev roku - titul uděluje porota v amatérské třídě soutěžícímu, který nemusí být nejlepší.

Je to osoba , která ji zaujme svým stylem a technikou, projevem vystupování,
talentem - jež má potenciál dalšího výkonostního rozvoje.

Trefovačky

Povinné prásky

Volná sestava


Obecné podmínky pro trefování cílů:

Jako cíle se používají prázdné brokové lovecké patrony nebo špejle

Trefená patrona je ta, která je povalena na podstavec

Trefená špejle je zlomená ikdyž zůstane v držáku

Sražení dvou a více patron a špejlí se bodově nezapočítává

Vzdálenost od cíle jsou vždy 2,7m


Trefovačky

1. Nábojnice

10 ks prázdných loveckých nábojnic, vzdálených 15 cm od sebe. Jedna nástřelná + 10 ran na 10 nábojnic v časovém limitu 1, 5 min. Nábojnice jsou umístěny na kladině ve výši 120 cm a musí být trefovány  popořadě z předem určené strany. Jedna nábojnice je 1 bod, max. 10 bodů.

2.  Špejle horizontální

Na stojanu ve tvaru U ve výši 50 - 70 cm od země, je vodorovně za sebou umístěno pět špejlí vzdálenost 15 cm.
1 nástřelná + 5 ran.Účelem je srazit špejle postupně. 1. špejle 2 body max. 10 bodů.

3.  Svislé šuplíky

 Ve svislých „šuplících,“ je umístěno 10 ks nábojnic které musí být trefovány postupně odspodu nahoru. Jedna nástřelná + 10 ran na 10 nábojnice v časovém limitu 1,5 min. Za trefenou nábojnici se považuje ta, která opustí „šuplík“Výška šuplíku 10 cm.Nejvyšší šuplík je ve výšce 180 cm.Jedna nábojnice 1 bod, max. 10 bodů.

4.  Omotávky vertikální jedna ruka

1 nástřelná, 5x omotávka na označené místo(na stojanu dole)
1 nástřelná, 5x omotávka na označené místo(na stojanu nahoře)
1 bod za omotávku, max. 10 bodů

5. Brnkačka přendavačka

 Střídavě levou a pravou rukou,2 nástřelné(l a p)+ 10 ran, max.10 bodů.Čas 1 minuta.

6. Rychlostřelba na nábojnice

10 ks nábojnic vzdálených 15 cm od sebe. Jedna nástřelná + neomezený počet ran v časovém limitu 10 s. Nábojnice jsou umístěny na kladině ve výši 120 cm a musí být trefovány popořadě z předem určené strany. Za trefenou se považuje i ta nábojnice, která zůstane povalená na kladině.Jedna nábojnice 1 bod, max. 10 bodů.


 Povinné prásky:

Techniky práskání honáckým bičem video ZDE

Dříve bylo požadováno předvedení prásků dle jejich názvů, což umožňovalo jejich přesné definování a ohodnocení. Nyní soutěžící předvede požadovaný počet rozdílných prásků a porota je bodově ohodnotí. Je třeba znát pouze jak jsou definovány skupiny prásků – základní, opakované, návazné, přendavačky – viz popis v pravidlech a videu, či vysvětlení před soutěží.


1.Základní prásky

Soutěžící předvede 5 různých druhů prásků
1. spodní přímý vpřed
2. boční cílený vpřed
3. boční vpravo nebo vlevo
4. elstner
5. vertikála
6. horizontála
7. kladivo
8. rakušák
9. přední žabka
10. zadní žabka
11. nad hlavou vpravo(leváci nad hlavou vlevo)
12. hřebetní
13. ,,australské kladivo" dvakrát protočené kladivo(coachmans crack)
Hodnocení: 3 rozhodčí 1 až 3 body, 1 základní prásk 9 b. max. 45 bodů.

2. Návazné prásky

Z těchto sedmi dvojic prásků si závodník vybere pět dvojic a ty předvede 3x bez mezitočení,
v plynulé návaznosti a bez časové prodlevy. Se zřetelnou pauzou v předvádění.

1. kladivo                           přední žabka
2. nad hlavou vpravo         hřbetní
3. spodní přímý vpřed        kladivo
4. kladivo                           elstner
5. rakušák                           zadní žabka
6. hřbetní                            rakušák
7. boční cílené vpřed          nad hlavou vpravo

Hodnocení: 3 rozhodčí 1 až 3 body, 1 základní prásk 9 b. max. 45 bodů.
 

Do finále postupuje min. 4 a max. 6 soutěžících

s největším součtem bodů z trefovaček a prásků .


Finále:

Volná sestava

Čas max. 2 minuty.
Časový limit je odstartován a ukončen pokynem rozhodčího. Do volné sestavy závodník nesmí zařadit trefování cílů, ani použít asistenta. Vyměnit bič sestavy za jiný, lze pouze jednou( netýká se závady).
Hodnotí se pouze technika biče

Hodnocení
Technická obtížnost :                    3 rozhodčí, každý 1-10 bodů, max. 30 bodů
Umělecký dojem a provedení :    3 rozhodčí, každý 1-5 bodů, max. 15 bodů

Body se udělují po předvedení volné sestavy všech soutěžících.
Konečné pořadí je stanoveno součtem všech bodů.
Pokud dojde ke shodě bodů následuje rozstřel,, BILIÁRD"

 BILIÁRD - souboj s bičem

Na kladině (výška 120 cm) je 11 nábojnic 15 cm od sebe.V tomto pořadí barev:

modrá-červená-modrá-červená-modrá-ČERNÁ-červená-modrá-červená-modrá-červená.

Soutěžící si vylosují pořadí, modrá začíná.

V trefování se střídají po chybě soupeře (netrefená nábojnice, dvě najednou nebo cizí barva).

Účel je trefit 5 nábojnic vlastní barvy bez pořadí a jako poslední černou nábojnici.

Pokud soutěžící trefí černou mimo pořadí, vyhrává soupeř.

Vítěz(vítězka) je Mistrem České republiky

v ovládání jednoho biče-  amatérská třída.