• slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Ovládání jednoho biče - amatérská tř.

Velká cena W- clubu 15. června 2024

Mistrovství České republiky 14. září 2024

1. Obecná pravidla disciplíny bič

2. Soutěžní pravidla bič

3. Obecná pravidla soutěže ZDE

4. Zorro zhasínání svíček bičem

1. Obecná pravidla disciplíny bič

- soutěž je vyhlášena pro amatéry bez ohledu na pohlaví

- soutěží se pouze s jedním bičem. Doporučená délka jsou 3 metry.

- práskačka délka není omazena, tlouštka max. 4 mm, koncový střapec max. 5 cm.

- podmínkou konání jsou alespon 4 soutěžící.

- kvalifikace je trefování cílů a povinných prásků

- prásky jsou omezeny v každé skupině časovým limitem 30 sec.

- soutěžící si může pomoci pohybem (chůze nebo úkrok, apd.).

- rozhodčí nesmí napovídat. Lze využít nápovědy druhou osobou.

- do finále postupuje min. 4 a max. 6 soutěžících s největším počtem bodů z kvalifikace

2. SOUTĚŽNÍ PRAVIDLA BIČ

Trefování cílů pravidla  ZDE

Techniky práskání honáckým bičem video ZDE

1. Jednoduché práskání

Každý soutěžící ukáže pět různých, většinou základních prásků. Každý předvede 3x.
1.spodní přímý vpřed
2.boční cílený vpřed
3.boční vpravo nebo vlevo
4.elstner
5.vertikála
6.horizontála
7.kladivo
8.rakušák
9.přední žabka
10.zadní žabka
11.nad hlavou vpravo(leváci nad hlavou vlevo)
12.hřbetní
13.,,australské kladivo" dvakrát protočené kladivo

Hodnocení: 3 rozhodčí 1 až 3 body, 1 základní prásk 9 b. max. 45 bodů.

2. Opakované práskání

Prásky, které se několikrát opakují a nelze je jinak provést.

Každý soutěžící ukáže pět různých opakovaných prásků. Každý předvede 3x.       

1. srpování

2. muškování

3. jednostranné práskání

4. obranné véčko

5. jednostranné véčko

6. ležatá osmička

7. vlnovka horizontální

8. vlnovka vertikální

9. elstner s točením

10. helikoptéra ,,zrcadlová osmička"

Hodnocení: 3 rozhodčí 1 až 3 body, 1 opakovaný prásk 9 b. max. 45 bodů.

 3. Návazné práskání

Z těchto sedmi dvojic prásků si závodník vybere pět dvojic a ukáže je bez mezitočení, v plynulé návaznosti a bez časové prodlevy. Jeden druh (kladivo) prásků max. 2x. Každou dvojici předvede 3x.

1. kladivo                          přední žabka
2. nad hlavou vpravo         hřbetní
3. spodní přímý vpřed        kladivo
4. kladivo                          elstner
5. rakušák                         zadní žabka
6. hřbetní                          rakušák
7. boční cílené vpřed          nad hlavou vpravo

Hodnocení: 3 rozhodčí 1 až 3 body, 1 návazný prásk 9 b. max. 45 bodů.

4. Přendavačky

Je to takové práskání, kdy se střídají obě ruce bez časové prodlevy, za použití jednoho biče.
Každý soutěžící ukáže pět různých, většinou základních prásků. Každý předvede 3x.
1. kladivo
2. rakušák
3. přední žabka
4. zadní žabka
5. nad hlavou vpravo
6. hřbetní
7. elstner
8. boční vpravo nebo vlevo

Hodnocení: 3 rozhodčí 1 až 3 body, 1 základní prásk 9 b. max. 45 bodů.
                                                                                           

Finále:

Volná sestava čas 1 minuta

1 minuta +-15 vteřin rozhodčí řekne 45 ....1 minuta ....

potom má soutěžící 1 - 15 vteřin na ukončení

Do volné sestavy závodník nesmí zařadit trefování cílů.
Hodnotí se pouze technika biče.
Soutěžící může vyměnit bič max. 2x neplatí při výměně práskačky.
Body se udělují po předvedení volné sestavy všech soutěžících.
Konečné pořadí je stanoveno součtem všech bodů trefovačky+prásky+volná sestava
Pokud dojde ke shodě bodů na 1. , 2. nebo 3. místě následuje rozstřel,, BILIÁRD"

Hodnocení: 

Technická obtížnost: 3 rozhodčí, každý  1 – 10 bodů, max. 30 b.

Umělecký dojem a provedení: 3 rozhodčí, každý 1 – 5 body, max. 15 b.

 BILIÁRD - souboj s bičem

Na kladině (výška 120 cm) je 11 špalíků 15 cm od sebe.V tomto pořadí barev:

modrá-červená-modrá-červená-modrá-ČERNÁ-červená-modrá-červená-modrá-červená.

Soutěžící si vylosují pořadí, modrá začíná.

V trefování se střídají po chybě soupeře (netrefený šp., dva najednou nebo cizí barva).

Účel je trefit 5 špalíků své barvy bez pořadí a poslední černou.

Pokud soutěžící trefí černou mimo pořadí vyhrává soupeř.

Vítěz Velké ceny W-clubu

Vítěz Mistrovství České republiky

 amatérská třída ovládání biče

4. Zorro - zhasínání svíček

Samostatná otevřená OPEN soutěž

 se koná po skončení hlavní soutěže v ovládání biče

Soutěž je vyhlášena pro všechny bez ohledu na pohlaví a soutěží se pouze s jedním bičem.

K počátečnímu vkladu 500 kč od W-clubu, se přičítá základní startovné 100 kč / osoba
Pokud nikdo nezvítězí, soutěž pokračuje na další akci W-clubu a částka se navyšuje
o nové startovné, dokud ji někdo nevyhraje. V r. 2024 je v banku 1000 kč.

                                 Vítěz soutěže Zorro získá :


Zápis do Síně slávy W-clubu      Bank         Certifikát soutěže


                  Vítěz ročníku získá - dvojnásobek svého startovného - diplom

(soutěžící mohou vložit vyšší startovné než je základ-limit je 500 kč)


Pravidla

- na pětiramenném svícnu je 5 svíček ve volném prostoru, ve výšce cca 120 cm od země
- vzdálenost mety od svícnu 2,7 m
- povolená je pouze běžná práskačka - tlouštka 4 mm, délka střapce max. 5 cm
- práská se libovolnou rukou a druhem prásku dle volby závodníka
- kvalifikace soutěžící má 10 ran na nalezení optimální vzdálenosti
   a zhasnutí alespon jedné  svíčky postupuje do,, vyvolených"
-,, vyvolení" mají 5 ran na zhasnutí všech pěti svíček
- regulérním zásahem je zhasnutí jedné svíčky bez sražení ze svícnu
- každý vyčerpá 5 ran a zaznamená se mu dosažený výsledek, nejlepší skore určí vítěze ročníku
- jestliže je více úspěšných závodníků, pak o vítězi rozhodne rozstřel
- (bude-li dostatek času, soutěž může proběhnout ve 2 kolech)
- v případě větrného počasí budou svíčky nahraženy speciální úpravou dřevo magnet hřebík kousek izolepy
- viz pravidla výše nebo úprava dle situace
W-club si vymezuje právo kontroly a úpravy pravidel v den konání soutěže.

Soutěž je vyhlášena pro všechny bez ohledu na pohlaví a soutěží se pouze s jedním bičem.

Objev roku - titul uděluje porota v amatérské třídě soutěžícímu, který nemusí být nejlepší.

Je to osoba , která ji zaujme svým stylem a technikou, projevem vystupování,
talentem - jež má potenciál dalšího výkonostního rozvoje.