• slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Trikové lasování - amatérská tř.

Jarní cena W - clubu 27. dubna

Velká cena W - clubu 15. června

Mistrovství České republiky 14. září

 Soutěž je pouze pro amatéry a skládá se z základních prvků.

Obecné podmínky:

Základní část je rozdělena do bloků.
Triky v blocích nejsou plynulou sestavou.
Jednotlivé triky musí být předvedeny plynule bez přerušení, podle pokynů rozhodčího.
Pořadí triků v blocích není stanoveno, soutěžící se může s rozhodčím o změně pořadí triků poradit.
Po absolvování celého bloku všemi soutěžícími, se přejde na další blok.
Každý trik se bude soutěžícímu předem oznamovat a rozhodčí oznámí i jeho splnění a ohodnocení.

U las je povoleno:

honda volná, pevná, brzdy (zarážky), zpevněný konec lasa uzlem, pevnou kuličkou (zpravidla zatavený konec do této podoby), případně omotáním slabým provázkem či kůží. Soutěžící do soutěže může nastoupit s provazem pro skip a nejvíce se dvěmi trikovými lasy. Za laso s volnou hondou se považuje laso, se kterým  soutěžící rozhodčímu předvede plynulé zvětšení smyčky při točení (rozhodne a posoudí rozhodčí ). Vyměnit laso lze jen v blocích triků, ve kterých je to povoleno a to pouze jednou v témže bloku a bez návratu . Pozor, to není výměna pro jeden trik ale výměna lasa pro zbývající triky v celém bloku!

U las nejsou povoleny otočné mechanismy a pevná rukojeť.

Provedení triků :

Platí zásada  „3“ . To znamená, že k tomu, aby byl trik uznán, jsou tři pokusy.Napoprvé... 3 body, napodruhé … 2 body, napotřetí ...1 bod + 1 bod za použití lasa s volnou hondou za každý provedený  trik.Rozhodčí může požadovat po soutěžícím  opakování triku.Každý trik musí mít „začátek a konec“. Soutěžící  postupuje podle pokynů rozhodčího.Triky s vodorovnými kruhy (krinolína, talíř) musí začínat  vodorovnými kruhy provedenými tak, že se smyčka otočí vždy nejméně 3x, poté se předvede trik a podobně se i ukončí.Triky se svislými kruhy (motýlek, skip) musí začínat i končit svislými kruhy provedenými vždy tak, že se smyčka dostane do úvratě na jedné straně 3x .

Příklad :  Step roztočí se talíř, po nejméně třech otáčkách smyčky lasař provede step a zakončí opět talířem s nejméně třemi otáčkami smyčky. Lift z talíře do krinolíny 3 otáčky  talíře / lift / 3 otáčky v krinolíně.

 


 Zákládní prvky1. blok:
(… zde každý z triků začíná a končí talířem ...)
vkročení  do talíře, předání paprsku za zády a vykročení zkrinolíny 3x
kolotoč s předáním v pase  ….........................................................  3x
kolotoč jednou rukou  …...............................................................   3x
ťukání  …......................................................................................   5x
step  ….........................................................................................   5x

2. blok:
přeskok paprsku střídavě  ….........    3x   (začíná a končí talířem )
přeskok paprsku snožmo  ….........     3x   (začíná a končí talířem )
krinolína kolem pasu  ….................    3x  (začíná a končí krinolínou )
krinolína kolem nohy  …................    3x   ( začíná a končí krinolínou )
                                                                        stojí se na jedné noze 
výhozy v rytmu točení jednou rukou  3x  nad hlavu 
                                                                      (začíná a končí krinolínou)

3. blok:
přední lift talíře  - smyčka nad hlavu …......................................   3x
následující dva triky je možné spojit
lift z talíře do krinolíny  / 3 otáčky krinolíny …..........................   3x 
lift z krinolíny  do talíře  / 3 otáčky talíře …................................   3x 
lift z talíře do krinolíny
a  „pružně“ zpět vrchem do talíře  …....……...............................   3x
lift vně z talíře, skrz krinolínu  „pružně“ spodem
vykročit nebo vyskočit do talíře  …….....……........ .....................   3x 

4. blok:  
začíná a končí se motýlkem, v tomto bloku lze použít druhé laso
motýlek  …..................... „smyčka 3x do úvrati na stejné straně„
převal  …......................... 3x 
šíp  …................................ „smyčka 3x do úvrati na stejné straně
                                           hrot šípu „vepředu“ chodidla na místě
rukáv (na jednu stranu) ..... 3x „zapumpovat“
skip ….................................. 3x  (smyčka 3x do úvrati na stejné straně, to je 6 proskočení, zakončení nejméně třemi otáčkami štítu nebo plynule přejít do další figury,
je předpsán skipový provaz)

Soutěžící s nejvyšším počtem bodů se stává vítězem(max. 60 bodů).

Velké ceny W-clubu v trikovém lasování

Mistrovství České republiky

v trikovém lasování-amatérská třída

Obecné podmínky:

Alespon 4 soutěžící, kteří v základních prvcích získají minimálně 40 bodů.
Pokud soutěžící bude pracovat s volnou hondou, bude mu přičteno dalších 20 bodů
(vždy jeden bod za každou splněnou figuru ).
 Volná sestava s vlastní hudbou, kde se upřesní konečné pořadí.
  •  Volná sestava (vlastní hudba podmínkou)


Čas max. 5 minut, měří se od okamžiku roztočení lasa, nikoliv od začátku hudby.

Hodnocení:

Styl

3 rozhodčí hodnotí: v rozsahu 1 – 10 bodů, tedy max. 30 bodů
technickou obtížnost
kvalitu provedení

Umělecký dojem

5 rozhodčích hodnotí:  v rozsahu 1 – 5 bodů, tedy max. 25 bodů

provedení , kontakt s diváky , kostým a hudbu

Hodnotí se po předvedení volné sestavy všech soutěžících.

 Pořadí je stanoveno součtem bodů z základních prvků a volné sestavy.

Soutěžící s nejvyšším počtem bodů se stává vítězem.

Mistr České republiky

v ovládání trikového lasa