• slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Trikové lasování - mistrovská tř.

 Mistrovství České republiky

Soutěž je složena z povinné a volné sestavy

Obecná pravidla :

1. Povinná část je rozdělena do bloků.
2. Triky v blocích nejsou plynulou sestavou.
3. Jednotlivé triky musí být předvedeny plynule bez přerušení podle pokynů rozhodčího.
4. Pořadí triků v blocích není stanoveno, soutěžící se může s rozhodčím o změně pořadí triků poradit.
5. Po absolvování celého bloku všemi soutěžícími se přejde na další blok.
6. Každý trik se bude soutěžícímu předem oznamovat a rozhodčí oznámí i jeho splnění a ohodnocení

 U las je povoleno:

honda volná, pevná, brzdy (zarážky), zpevněný konec lasa uzlem, pevnou kuličkou (zpravidla zatavený konec do této podoby), případně omotáním slabým provázkem či kůží.

1. Soutěžící do soutěže může nastoupit s provazem pro skip a nejvíce se dvěmi trikovými lasy.
2.Za laso s volnou hondou se považuje laso, se kterým  soutěžící rozhodčímu předvede plynulé zvětšení smyčky při točení . ( … rozhodne a posoudí rozhodčí )
3. Vyměnit laso lze jen v blocích triků, ve kterých je to povoleno a to pouze jednou v témže bloku a bez návratu .
Pozor, to není výměna pro jeden trik ale výměna lasa pro zbývající triky v celém bloku!

 U las nejsou povoleny otočné mechanismy a pevná rukojeť.

Provedení triků :


Platí zásada  „3“ . To znamená, že k tomu, aby byl trik uznán, jsou tři pokusy.

Napoprvé... 3 body, napodruhé … 2 body, napotřetí ...1 bod+ 1 bod za použití lasa s volnou hondou za každý provedený  trik.

Rozhodčí může požadovat po soutěžícím  opakování triku.

 Každý trik musí mít „začátek a konec“.

 Soutěžící  postupuje podle pokynů rozhodčího.

1. Triky s vodorovnými kruhy (krinolína, talíř) musí začínat  vodorovnými kruhy provedenými tak, že se smyčka otočí vždy nejméně 3x, poté se předvede trik a podobně se i ukončí.

2. Triky se svislými kruhy (motýlek, skip) musí začínat i končit svislými kruhy provedenými vždy tak, že se smyčka dostane do úvratě na jedné straně 3x .

 Příklad :  Step ..............

roztočí se talíř, po nejméně třech otáčkách smyčky lasař provede
step a zakončí opět talířem s nejméně třemi otáčkami smyčky. 
Lift z talíře do krinolíny …....

3 otáčky  talíře / lift / 3 otáčky v krinolíně

 Kvalifikace :

Povinná část

základní triky s trikovým lasem. 

videozáznam jednotlivých bloků najdete na : http://www.trikovelaso.net/pravidla_soutezi.html

1.blok: (… zde každý z triků začíná a končí talířem ...)


vkročení  do talíře, předání paprsku za zády a vykročení z krinolíny .. 3x
kolotoč s předáním v pase  …..........   3x
kolotoč jednou rukou  ….................   3x
ťukání  ….........................................   5x
step  ….............................................   5x

 2.blok:

přeskok paprsku střídavě  …............ 3x   (… začíná a končí talířem ...)

přeskok paprsku snožmo  …............ 3x   (… začíná a končí talířem ...)

krinolína kolem pasu  ….................. 3x    (… začíná a končí krinolínou ...)
krinolína kolem nohy  ….................. 3x   (… začíná a končí krinolínou , 
stojí se na jedné noze ...)
výhozy v rytmu točení jednou rukou  3x  nad hlavu
(... začíná a končí krinolínou)

 3.blok:

přední lift talíře  - smyčka nad hlavu …................... 3x
 následující dva triky je možné spojit
 lift z talíře do krinolíny  / 3 otáčky krinolíny …....... 3x
lift z krinolíny  do talíře  / 3 otáčky talíře …............ 3x
 lift z talíře do krinolíny
a  „pružně“zpět vrchem do talíře  …....……...... 3x
 lift vně z talíře, skrz krinolínu  „pružně“ spodem
vykročit nebo vyskočit do talíře  …….....…….. 3x

4.blok:  v tomto bloku lze použít druhé laso (začíná a končí se motýlkem … )

motýlek  …........................ „smyčka 3x do úvrati na stejné straně„ 
převal  …........................... 3x
šíp  …................................  „smyčka 3x do úvrati na stejné straně„ , 
hrot šípu „vepředu“ chodidla na místě
motýlek za zády …............ „smyčka vzadu 3x do úvrati na stejné straně“,
( ruka  vrchem nad hlavou )
rukáv (na jednu stranu) ..... 3x „zapumpovat“
 

5.blok : v tomto bloku  je předpsán skipový provaz

( triky zde lze vhodně plynule spojit  bez přerušování )

 skip …................. 3x  ( smyčka 3x do úvrati na stejné straně, to je 6 proskočení,
zakončení nejméně třemi otáčkami štítu nebo plynule přejít do další figury)
naklopení štítu do krinolíny…..3x
vyklopení krinolíny do štítu…..3x

Max. počet bodů je 69


 Do finále soutěže postoupí ti soutěžící, kteří v povinných figurách získají minimálně 52 bodů.


Pokud soutěžící bude pracovat s volnou hondou, bude mu ve FINÁLE přičteno dalších 20 bodů (vždy jeden bod za každou splněnou figuru ).

 Jestliže žádný ze soutěžících nesplní základní počet 52 bodů (zde se neuvažuje s body za volnou hondu) v „povinné části“,  nebude v soutěži vyhlášeno „ první, druhé a třetí místo “

 Finalisté  budou pokračovat ve volné sestavě s vlastní hudbou, kde se upřesní konečné pořadí .

 Finále:

Volná sestava s hudbou – není to show


čas max. 5 minut , se měří od okamžiku roztočení lasa, nikoliv od začátku hudby.

 Hodnocení: 3 rozhodčí hodnotí:

styl,technickou obtížnost, kvalitu provedení

 v rozsahu 1 – 10 bodů, tedy max. 30 bodů

 5 rozhodčích hodnotí :

umělecký dojem, provedení, kontakt s diváky, kostým a hudbu

v rozsahu 1 – 5 bodů, tedy max. 25 bodů


 Hodnotí se po předvedení volné sestavy všech soutěžících.

Konečné pořadí je stanoveno součtem bodů z povinné části a volné sestavy.

Vítěz je Mistrem České republiky

v ovládání lasa- mistrovská třída