• slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Velká cena W-clubu v hodu nožem

 1. Obecná pravidla disciplíny nůž

2. Soutěžní pravidla nůž

3. Obecná pravidla soutěže ZDE

4. Speciální disciplíny nůž

1. Obecná pravidla disciplíny nůž

- Lze použít nože(3 kusy) jakékoliv konstrukce s jedním hrotem.
- Mezinárodní pravidla nůž min. délka 23 cm, max. šířka čepele 6 cm.
- Úchop a technika hodu nože je libovolná (i bez otáčky) .
- Ústup vzad možný max. 2 metry od aktuální mety(pata zadní nohy)
- Disciplíny nejsou časově omezeny, soutěžící nesmí její průběh neúměrně nebo úmyslně protahovat.
- Soutěžící si vylosují pořadí. Po dohodě s rozhodčím může soutěžit mimo pořadí (více disciplín).
- Soutěžící může využít nápovědy jiné osoby, kterou si sám určí (ne rozhodčí, zapisovatel-ka).
- Terč s pěti kruhy 10 cm - 5 b., 20 cm - 4 b., 30 cm - 3 b., 40 cm - 2 b., 50 cm -1 b.
- Terč A-papírový může být nalepen na tenkém kartonu. B-nastříkaný přímo na dřevo.
- Pokud jsou k dispozici 3 terče, levý 150 cm, střední 130 cm, pravý 150 cm
- Pořadí hodů zleva doprava
- Podmínka kategorie ŽENY je minimálně 4 závodnice, aby byly hodnoceny zvlášť.
- Rozhodčí se může zúčastnit soutěže za podmínky, že si závodníci zvolí osobu,
   které jej po dobu výkonu zastoupí.
- Nůž platí jak je zaseknutý v terči, nevytahuje se.
- Špička nože musí být v terči, platí železo ,,píše", jakákoliv část čepele nože, která je zaseknutá v terči.
- Tréninkové terče nemusí mít bílou barvu, a můžou mít menší průměr než 50 cm.

2. Soutěžní pravidla nůž

3 zkušební hody na vzdálenosti 3 metry

1. KOLO

3 metry 3 hody
4 metry 3 hody
5 metrů 3 hody
6 metrů 3 hody
7 metrů 3 hody
15 hodů max. počet bodů 75

2. KOLO

3 metry 3 hody
4 metry 3 hody
5 metrů 3 hody
6 metrů 3 hody
7 metrů 3 hody
15 hodů max. počet bodů 75

3. KOLO

3 metry 3 hody
4 metry 3 hody
5 metrů 3 hody
6 metrů 3 hody
7 metrů 3 hody
15 hodů max. počet bodů 75

4. KOLO

3 metry 3 hody
4 metry 4 hody
5 metrů 3 hody
6 metrů 3 hody
7 metrů 3 hody
15 hodů max. počet bodů 75

Součet bodů ze všech čtyř kol určí vítěze

Pokud dojde k rovnosti bodů na 1., 2. nebo 3. místě platí následující:

další páté kolo všechny hody se počítají

Soutěžící s nejvyšším počtem bodů je vítěz


3. Obecná pravidla soutěže ZDE

4. SPECIÁLNÍ DISCIPLÍNY NŮŽ

1. ZÁLESÁK

Kvalifikace všech během disciplíny hod nožem.
Finále 5 - 7 nejlepších po skončení disciplíny hod nožem.
Součet prvního a druhého kola určí vítěze. Rozstřel další 3. kolo
Na standartním terči je umístěno 5 ks hracích karet(58x90mm).
Je rozdělen čárou svisle a vodorovně na 4 stejné výseče.
V každé je ve středu umístěna karta, pátá je ve středu terče.
Jeden zkušební hod na jakoukoliv kartu.
Pět soutěžních hodů, v pořadí levá horní, pravá horní, pravá spodní, levá spodní a středová karta.
Bodování zásah výseče 1 bod, naseknutá karta přes hranu 2 body, čístý zásah na plochu karty 3 body.
Středová karta má pouze zásah za 2 a 3 body.
Vzdálenost 3 m od terče.
Závodník se musí pohybovat oběma nohama v rozmezí 2 metrů od aktuální mety(3-5m).
Součet prvního a druhého kola určí vítěze.
Rozstřel další 3. kolo.

1. WESTERNOVÉ V SEDĚ ZA STOLEM


V sedě za stolem(hrana stolu na 3 metrech). Nože leží na stole.

Soutěžící sedí proti středovému terči a neposouvá se vlevo nebo vpravo.

Může být použita lavice nebo židle.

Vzdálenost 3 metry, 3 ostré hody.

2. OBHAZOVÁNÍ POSTAVY

Kvalifikace všech během disciplíny hod nožem.

Finále 5 - 7 nejlepších po skončení disciplíny hod nožem

Okolo siluety (člověk) je umístěno 15 cílů (kruh o průměru 10 cm) ve vdálenosti 12 cm od obrysu.

Nebo sportovní verze dva kruhy o průměru 30 cm nad sebou, a cíle ve tvaru ,,osmičky" okolo.

Vzdálenost je 3 metry od terče.

Závodník se musí pohybovat oběma nohama v rozmezí 2 metrů od aktuální mety(3-5m)

3 zkušební hody na kterýkoliv cíl.

15 ostrých hodů 5x po 3 nožích (min 3 nože dle pravidel)

Směr a pořadí hodů odspodu zleva nahoru doprava a dolů (po směru hodinových ručiček).

Zásah cíle 5 bodů, zásah vedle nebo cíle mimo pořadí 0 bodů, zásah postavy(kruhu) -10bodů.

Pokud je zasažen cíl mimo pořadí závodník si může odstranit nůž.


5. Souboj s nožem

Jde o vyřazovací závod dvojic, soutěží se formou souboje.

Po ukončení disciplíny hod nožem a sekerou.

Závodníci budou zapsáni do tabulky ,,pavouk" dle pořadí ze soutěže hod nožem.
Pouze 8 nejlepší. 1. a 8., 2. a 7., 3. a 6., 4. a 5.
Hází se na dvě vítězná kola 2:0 nebo 2:1
Do každého následujícího kola postupuje z dvojice ten, který:
a/ zabodne nůž do svého terče jako jediný z dvojice
b/ zabodne nůž dříve
Při současném zásahu terče vítězí ten, kdo má nůž blíže ke středu terče.
Přední noha 3-3,5 m, ramena rovnoběžně s cílem, obličej směrem k cíli, dlaně na hrudi přímo pod krkem.
Možnost držet opačnou rukou pouzdro s nožem. Úchop je možný pouze za rukojeť nože.
Nůž je umístěn v pouzdře na opasku nebo za opaskem,
Jeho střed je níže než pupek vrhače, a špice nože směřuje dolů.
Terč o průměru 50 cm, střed 150 cm od země.
Minimální bezpečná vzdálenost terčů od sebe je 4 metry.

5. HÁZENÍ NA ČAS

Pořadatel zajistí dovezení 30 kusů nožů na soutěž.

Během časového limitu 20 vteřin naházet co nejvíce nožů po jednom do terče.

Vrhač má 6 zkušebních hodů.

Parametry nože(nožů).

 minimální délka 23 cm maximální délka 40 cm.

 minimální šířka 30 mm maximální šířka 50 mm.

 minimální váha nože 195 gramů.

Terč o průměru 50 cm střed 150 cm od země.

Vzdálenost 3 m od terče

Závodník se musí pohybovat oběma nohama v rozmezí 2 metrů od aktuální mety(3-5m)

Vrhač má v ruce tolik nožů kolik udrží, zbytek má

A) na stole(80 cm od země),

B) ve speciálním pozdře na opasku

Jakýkoliv nůž, který je zabodnutý mimo terč(50cm) nebo po odrazu spadne na zem je neplatný

 Dva nože najednou se nepočítají byt jsou zabodnuty v terči.

ROZHODČÍ dává pokyn 3,2,1 START ukončuje slovem STOP měření stopkami.

Jeden nůž jeden bod.