• slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Westernové žonglování s revolvery

1. Pro vypsání amatérské a mistrovské třídy je v každé požadována účast aspoň 4 závodníků.

2. Při menším počtu závodníků, bude organizátorem otevřena pouze jedna třída

dle předchozího posouzení kvality závodníků.

Nebo jim bude dána možnost zúčastnit se soutěže v „Open“ tř.

3. Soutěž se skládá z povinných prvků a volné sestavy.

4. Vítězem se stává soutěžící s nejvyšším počtem bodů.

5. V případě rovnosti bodů rozhodne lepší hodnocení volné sestavy.

Povinné prvky

 Každý prvek se předvede třikrát se zřetelnou pauzou mezi opakováními.

točení nad dlaní                                           1-3 b.
točení pod dlaní                                          1-3 b.
3 způsoby tasení                                                1-4 b.
3 způsoby zasunutí zbraně do pouzdra                1-4 b.
3 způsoby výhozu zbraně (musí opustit ruku)      1-4 b.
Celkem max.18 bodů  

 Hodnocení:            

styl a technika, technická obtížnost,  kvalita provedení 

3 rozhodčí - každý má možnost udělit 1 – 18 bodů, max. 54 bodů.

Volná sestava

Musí se týkat žonglování s revolvery a je na soutěžícím, co do ní zařadí. 
Časový limit je max. 5 minut a je odstartován a ukončen pokynem rozhodčího.

Hodnocení: 

 styl a technika, technická obtížnost, kvalita provedení

3 rozhodčích - každý má možnost udělit 1 – 10 bodů, max. 50 bodů.

  umělecký dojem a provedení. kontakt s diváky, kostým, hudba

3 rozhodčích - každý má možnost udělit 1 – 5 bodů, max. 25 bodů.

Soutěžící je povinen dodržovat zásady bezpečnosti zacházení se zbraní,  je zakázáno střílet ostrým střelivem !!!
Při střelbě upraveným střelivem musí soutěžící upozornit na tuto okolnost rozhodčí
a je plně zodpovědný za případné škody, či ublížení na zdraví.

Vítěz je mistrem České republiky ve westernovém žonglování s revolvery