• slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Velká cena W-clubu v hodu sekerou

1. Obecná pravidla disciplíny sekera

2. Soutěžní pravidla sekera

3. Obecná pravidla soutěže ZDE

4. Speciální disciplíny sekera

1. Obecná pravidla disciplíny sekera

- Lze použít sekery(3 kusy) jakékoliv konstrukce s jedním hrotem.
- Mezinárodní pravidla sekera max. šířka ostří 12 cm, min. váha 500 gramů
- nezáleží na technice hodu ani směru topůrka v terči nahoru nebo dolů
- Ústup vzad možný max. 2 metry od aktuální mety(pata zadní nohy)
- Disciplíny nejsou časově omezeny, soutěžící nesmí její průběh neúměrně nebo úmyslně protahovat.
- Soutěžící si vylosují pořadí. Po dohodě s rozhodčím může soutěžit mimo pořadí (více disciplín).
- Soutěžící může využít nápovědy jiné osoby, kterou si sám určí (ne rozhodčí, zapisovatel-ka).
- Terč s pěti kruhy 10 cm - 5 b., 20 cm - 4 b., 30 cm - 3 b., 40 cm - 2 b., 50 cm -1 b.
- Terč A-papírový může být nalepen na tenkém kartonu. B-nastříkaný přímo na dřevo.
- Pokud jsou k dispozici 3 terče, levý 150 cm, střední 130 cm, pravý 150 cm
- Pořadí hodů zleva doprava
- Podmínka kategorie ŽENY je minimálně 4 závodnice, aby byly hodnoceny zvlášť.
- Rozhodčí se může zúčastnit soutěže za podmínky, že si závodníci zvolí osobu,
   které jej po dobu výkonu zastoupí.
- Ostří sekery musí být v terči, platí železo ,,píše", jakákoliv část čepele sekery, která je zaseknutá v terči.
- Železo platí celá plocha čepele až po oko sekery kde je topůrko.
- Tréninkové terče nemusí mít bílou barvu, a můžou mít menší průměr než 50 cm.

2. Soutěžní pravidla sekera

3 zkušební hody na vzdálenosti 4 metry

1. KOLO

4 metry 3 hody
5 metry 3 hody
6 metrů 3 hody
7 metrů 3 hody
8 metrů 3 hody
15 hodů max. počet bodů 75

2. KOLO

4 metry 3 hody
5 metry 3 hody
6 metrů 3 hody
7 metrů 3 hody
8 metrů 3 hody
15 hodů max. počet bodů 75

3. KOLO

4 metry 3 hody
5 metry 3 hody
6 metrů 3 hody
7 metrů 3 hody
8 metrů 3 hody
15 hodů max. počet bodů 75

4. KOLO

4 metry 3 hody
5 metry 4 hody
6 metrů 3 hody
7 metrů 3 hody
8 metrů 3 hody
15 hodů max. počet bodů 75

Součet bodů ze všech čtyř kol určí vítěze

Pokud dojde k rovnosti bodů na 1., 2. nebo 3. místě platí následující:

další páté kolo všechny hody se počítají

Soutěžící s nejvyšším počtem bodů je vítěz


4. speciální disciplíny sekera

Účast pouze 10 nejlepších po soutěži v hodu sekerou 1. až 10. místo.
Ženy podmínka více bodů jako muž na 15. místě v hodu sekerou(15. muž 120 b, žena 121 b ano)
Tabulka po základní části určuje pořadí soutěžících.
První kolo kvalifikace všichni, druhé 5 nejlepších dle počtu bodů.
Součet prvního a druhého kola určí vítěze.
Rozstřel další 3. kolo.

1. WESTERNOVÉ V SEDĚ ZA STOLEM

V sedě za stolem(hrana stolu na 4 metrech), sekery položeny na stole

Soutěžící sedí proti středovému terči a neposouvá se vlevo nebo vpravo.

Může být použita lavice nebo židle.

Vzdálenost 4 metry, 3 ostré hody.

2. ZÁLESÁK

Na standartním terči je umístěno 5 ks hracích karet(58x90mm).
Je rozdělen čárou svisle a vodorovně na 4 stejné výseče.
V každé je ve středu umístěna karta, pátá je ve středu terče.
Jeden zkušební hod na jakoukoliv kartu.
Pět soutěžních hodů, v pořadí levá horní, pravá horní, pravá spodní, levá spodní a středová karta.
Bodování zásah výseče 1 bod, naseknutá karta přes hranu 2 body, čístý zásah na plochu karty 3 body.
Středová karta má pouze zásah za 2 a 3 body.
Vzdálenost 4 m od terče
Závodník se musí pohybovat oběma nohama v rozmezí 2 metrů od aktuální mety(4-6m)

3. OBHAZOVÁNÍ POSTAVY

Okolo siluety (člověk) je umístěno 15 cílů (kruh o průměru 10 cm) ve vdálenosti 12 cm od obrysu.

Nebo sportovní verze dva kruhy o průměru 30 cm nad sebou, a cíle ve tvaru ,,osmičky" okolo.

Vzdálenost je 4 metry od terče

Závodník se musí pohybovat oběma nohama v rozmezí 2 metrů od aktuální mety(4-6m)

3 zkušební hody na kterýkoliv cíl.

15 ostrých hodů 5x po 3 sekerách (min 3 sekery dle pravidel)

Směr a pořadí hodů odspodu zleva nahoru doprava a dolů (po směru hodinových ručiček). 

Zásah cíle 5 bodů, zásah vedle nebo cíle mimo pořadí 0 bodů, zásah postavy -10bodů.

Pokud je zasažen cíl mimo pořadí závodník si může odstranit sekeru.

4. Souboj se sekerou

Jde o vyřazovací závod dvojic, soutěží se formou souboje.

Závodníci budou zapsáni do tabulky ,,pavouk" dle pořadí ze soutěže hodu sekerou. Pouze 8 nejlepší.

1. a 8., 2. a 7., 3. a 6., 4. a 5.

Hází se na dvě vítězná kola 2:0 nebo 2:1

Do každého následujícího kola postupuje z dvojice ten, který:

a/ zabodne sekeru do svého terče jako jediný z dvojice

b/ zabodne sekeru dříve

Při současném zásahu terče vítězí ten, kdo má sekeru blíže ke středu terče.

POSTOJ VRHAČE:

Přední noha 4-4,5 m, ramena rovnoběžně s cílem, obličej směrem k cíli, obě ruce za zády.

Úchop je možný pouze za topůrko sekery.

Podstavec nebo stůl výška 80 cm umístěný před vrhačem na něm leží sekera

Polovina délky topůrka může přesahovat hranu stolu směrem k vrhači.

Terč o průměru 50 cm, střed 150 cm od země.

Minimální bezpečná vzdálenost terčů od sebe je 4 metry.

5. HÁZENÍ NA ČAS

Pravidla budou upřesněna minimálně 1 měsíc před soutěží.