• slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

mistrovství ČR nůž muži


Obecná pravidla nůž

-jeden typ nože(nožů) na všechna soutěžní kola

- je dovoleno použití 3 ks nožů

-nezáleží na technice hodu( s otáčkou i bez otáčky)

-závodník může, ale nemusí využít 3 pokusné hody

-ústup vzad možný do další mety (max. 2 metry)

-terč pistolový (mezinárodní 20/50) hodnota 1-10 bodů, 5 cm-10b.......50 cm-1b.

-terč může být nalepen na tenkém kartonu

-výška středu terče od země 150 cm

-závodník může využít nápovědy jiné osoby, kterou si sám určí

 (ne hl.rozhodčí, terčový rozhodčí a zapisovatel-ka)

-závodník si sám určí pořadí druhu hodu za čepel nebo rukojeť

-pořadatel nezajišťuje zapůjčení sportovního nářadí (nůž)

- Nůž platí jak je zaseknutý v terči, nevytahuje se.
- Špička nože musí být v terči, platí železo ,,píše", jakákoliv část čepele nože, která je zaseknutá v terči.

Soutěžní pravidla

1.KOLO

-vzdálenost 3 metry, max. 6 nástřelných, 10 ostrých, max. 100 bodů

-3 nástřel + 5 ostrých za čepel

-3 nástřel + 5 ostrých za rukojeť

-ústup vzad možný pata zadní nohy na 5 metrech

2. KOLO

-vzdálenost 5 metrů, max. 6 nástřelných, 10 ostrých, max. 100 bodů

-3 nástřel + 5 ostrých za čepel

-3 nástřel + 5 ostrých za rukojeť

-ústup vzad možný pata zadní nohy na 7 metrech

3.KOLO

-vzdálenost 7 metrů, max. 6 nástřelných, 10 ostrých, max. 100 bodů

-3 nástřelné + 5 ostrých za čepel

-3 nástřelné + 5 ostrých za rukojeť

-ústup vzad možný pata zadní nohy na 9 metrech

4.KOLO

-vzdálenost 10 metrů, max. 3 nástřelné, 10 ostrých, max. 100 bodů

-3 nástřelné + 10 ostrých jakýkoliv úchop(čepel i rukojeť) nože

-ústup vzad možný pata zadní nohy na 12 metrech


Součet bodů ze všech čtyř kol určí vítěze.

Pokud dojde k rovnosti bodů na 1., 2. nebo 3. místě platí následující

-vzdálenost 3 metry 1 nástřelná + 3 ostré za rukojeť

                                    1 nástřelná + 3 ostré za čepel

                                    dále viz. 1.kolo

-vzdálenost 5 metrů 1 nástřelná + 3 ostré za rukojeť

                                 1 nástřelná + 3 ostré za čepel

                                  dále viz. 2. kolo

 1., 2. a 3. místo pohár , diplom , věcná cena (1. místo)

4. a 5.místo diplom


Nejlepšímu soutěžícímu v daném roce je udělen titul

MISTR ČESKÉ REPUBLIKY

 V HODU NOŽEM