• slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Nové závody - 1. Soutěž

O STŘÍBRNÝ TOMAHAWK

červen nebo srpen

Místo : Nebanice? možná změna místa

Souřadnice :  

Zápis účastníků : 7:30 - 8:30

Start :  9:00 hod

Vyhlášení výsledků :  20:00 hod

Pořadatel si vyhrazuje právo na úpravu disciplín v průběhu závodu

Startovné : každá hra samostatně,  max. 350 kč 

Občerstvení: zajištěno

Ubytování : vlastní stan (auto) přímo v areálu fotbalového hřiště

Akce se koná za každého počasí

Hlavní pořadatel : W.A.C.O.  Miroslav Cornel

Kontakt : Miroslav Cornel tel: 731 197 348

email : Rossenreuth@seznam.cz


,, SOUBOJ SEKER "

sekera - minimální váha 500 gramů, maximální šířka ostří 12 cm

popis a obrázek terče viz. odkaz níže

výtah z pravidel :
soutěží se ve vrhu sekerou (standart),na terč (standart) s úpravami  zásahových ploch a bodů, na terči je jedna 15,dvě 20,žolík 25,horní výseč má hodnoty 5 - 6 - 7 - 8,střed má hodnotu 10,zbytek kružnic 1-4, vzdálenost je sedm českých loktů,pata max.1metr vzad,vyřazovací závod - systém pavouk,
závod bude rozlosován podle daného klíče,každá dvojice bude mít přesně stanovený nástup
na svůj duel a před závodem bude mít nikým nerušený čas na trénink,platný zásah - železo
píše,vrhá se postupně na tři terče umístěné vedle sebe ve výšce 150 cm,odhodová čára
má označen střed (hra-žolík) a okraj L i P terče (hra-diagonála),vrhá se na 4 vítězné hry (možnost
vyššího počtu her dle počtu lidí a domluvy?)finalové by měli mít o jednu,respektive dvě hry navíc, jedna hra má 153 bodů, muži i ženy dohromady.

Je možné použít taktiku konzervativnější,ve které jde o to, zasahovat co nejvíce středů (tak jak se děje v našich soutěžích),nebo použít taktiku riskantnější a vytvořit z této hry rychlou,neočekávaně probíhající a nečekaně zvratovou hru,kde šance na úspěch není jen v technice,ale i taktice.

 Hra-standart:

Každý závodník v každé nové hře musí začít zásahem do kruhu v levé straně terče (otevření hry),
první kolo a otevření se počítá za 3 body a každý další zásah v tomto kole krát tři.
Druhé kolo pokud neotevře první musí opět otevřít zásahem v levo a má hodnotu 2 body a každýdalší zásah krát dva.
Třetí kolo a další už se počítají body takové, jaké budou "zaseknuty" v terči.
Nesmí být překročeno 153 bodů v jednom kole a "přehozené" body se nezapočítávají.

 Hra-diagonála (double):

Hra je možná od třetího kola.Na odhodové čáře stojí závodník pravou nohou na označené příčné čáře naproti levému terči a vrhá pouze na středy všech terčů (zásah jiné hodnoty neplatí),nesmí se v žádném případě pohnout nohama z původního postoje.Výsledek zásahů se násobí dvěma (3 x 10 x 2 = 60 bodů)

 Hra-postupka (double):

Hra je možná od třetího kola.V jedné hře je nutné "dát" bodové hodnoty 5 -15 - žolík
(45 x 2 = 90 bodů).Počítají se pouze zasažené hodnoty výše uvedených,jiné neplatí.
Nesmí být překročena hodnota 153 bodů.

 Hra-souboj:

Závodníci se postaví na odhodovou čáru každý naproti krajnímu terči.Na pokyn hlavního
rozhodčího, nebo signálu musí oba neprodleně vrhnout na "své promyšlené" místo v terči.
Nejvyšší je žolík,ostatní sestupnou bodovou hodnotou - tzn.kdo vrhne větší bodovou hodnotu vítězí.
Kdo odhodí po dopadu soupeřovo zbraně do terče prohrává toto kolo.Hraje se na šest vítězných.
Je možné,že bude použita speciální sekera nebo tomahawk.
Vyhlášení výsledků souboje seker po finálovém duelu.


 Hra-žolík (double):

Hra je možná od třetího kola a závodník musí mít otevřenou hru.Pokud se závodník postaví proti prostřednímu terči jde na tuto hru.Pokud zasáhne všechny tři žolíky - vyhrává tuto hru.Při této variantě není rozhodující kolik má naházených bodů.
Varianta:pokud zasáhne dvakrát - hru ukončuje i když zasáhne pouze dvakrát a součtem dosáhne 153 bodů,musí mít tedy nahráno alespoň 103 bodů a může 153 přesáhnout o 3 body.
Varianta:pokud zasáhne jednou získá 25 bodů a nemůže zavřít hru,body se připočítávají až do dané hodnoty a pak se uzavírá hra opět žolíkem.
Varianta:pokud nezasáhne ani jednoho žolíka - nezíská v tomto kole žádné body a navíc nemůže hrát v dalším kole.Opět v tomto postoji nesmí vůbec pohnout chodidly.

 Hra-královská (sekera):

Hra je možná od třetího kola a spočívá v zasažení pěti dvacetibodových terčíků za sebou.
Závodník si může vybrat pravý i levý 20 bodový terčík.
Varianta-závodník může po pátém zásahu 20 bodového terče zdvihnout nad hlavu svoji
"šestou"sekeru,čímž vyhrává tuto hru(jde tedy o dvě kola za sebou).
Varianta-závodník může vrhnout i "šestou"sekeru a pokud se zasekne do 20 bodového terče
vyhrává tuto hru a navíc získává právo začít další hru i když není na řadě.
Varianta-pokud se netrefí "šestou"sekerou do 20 bodováho terče,tak se počítá součet všech nahraných bodů v této hře a pokračuje až do 153 a případně ukončí žolíkem.

"Souboj seker" je hodnocen 16-14-12-10-8-6-4-2-1 bod.
Pokud se zúčastní ženy a amatéři,budou vyhlášeni nejlepší ve svých kategoriích.
O Stříbrný tomahawk - počítá se celkový součet získaných bodů ze všech disciplin.

Hlavní cena tomahawk viz obrázek na odkazu nížeDoprovodné akce :

Speed, western sekera, nůž 3 - 4 m volnou technikou,7 sérií po 3
pokud by bylo časově zvládnutelné - sekera 4 - 5 m, 7 sérií po 3 (obě započítány dohromady)
Silueta volba jednotlivce sekera nebo nůž, nebo kombinace obou.
Pět nejlepších z každé disciplíny hraje finále (body se sčítají).
Bodová shoda v základu i finále je řešena rozhozem.
Doprovodné akce jsou hodnoceny prvních deset 10...1 bod.

Speed - rychlost

Během časového limitu 20 vteřin naházet, co nejvíce nožů po jednom do terče. Vrhač má 8 zkušebních hodů.

NŮŽ: minimální délka 23 cm maximální délka 35 cm

          minimální šířka 30 mm maximální šířka 60 mm

          minimální váha nože 200 gramů

          počet nožů min. 30 kusů

TERČ: o průměru 50 cm střed 150 cm od země

VZDÁLENOST: minimálně 3 m od terče přední noha vrhače

DRŽENÍ NOŽŮ: vrhač má v ruce tolik nožů kolik udrží, zbytek má A) na stole (80 cm od země)                                                                                B) ve speciálním pouzdře na opasku

NEPLATNÉ NOŽE: jakýkoliv nůž, který je zabodnutý mimo terč (50 cm) nebo po odrazu spadne na zem

NEPLATNÝ POKUS: dva nože najednou

ROZHODČÍ dává pokyn 3, 2, 1, START a ukončuje slovem STOP, měření stopkami


WESTERN SEKERA - v sedě za stolem

 Lavice a stůl jsou umístěna za metou 4 metry.

Stůl má zadní hranu na metě 4 metry lavice je umístěna na 4,30 m( hrana lavice blíže k terči). 

Na lavici je označeno místo proti prostřednímu terči, kde závodník sedí po celou dobu házení na všechny 3 terče.

Vrhač má 3 zkušební hody (na každý terč jeden) a 9 ostrých hodů, 3 kola po 3 hodech.

Pro zbraně si vrhač nechodí rozhodčí mu je podávají.

Při hodu musí závodník sedet na lavici, jinak je napomenut rozhodčím. 

Při opakovaném porušení pravidel , může být závodník diskvalifikován.

Hod nožem

 vzdálenost 3 - 4 metry, volná technika hodu, 7 sérií po 3 hodech, pokud by bylo časově zvládnutelné

Hod sekerou

vzdálenost 4 - 5 metrů, volná technika hodu, 7 sérií po 3 hodech, obě nůž a sekera započítány dohromady

Silueta

Nůž 3,5 m ,sekera 4 m nebo kombinace obou, volba jednotlivce
Kolem siluety je 15 terčů (kruh o průměru 10 cm) ve vzdálenosti 12 cm. 
Soutěžící má 3 nástřelné na jakýkoliv z 15 terčů.
15 ostrých hodů dle pořadí. 1 terč - 5 bodů