• slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Jarní cena W clubu - Ovládání biče

Soutěž je vyhlášena pro třídu amatérů

a soutěží se pouze s jedním bičem.

!!! 2020 ZRUŠENO !!!


Konání soutěže se uváží v případě, že budou pouze 3 závodníci,

rozhodnutím rozhodčích může dojít i ke sloučení do jedné třídy.

Otevřená třída amatéři + mistři.

Kvalifikace:

Pořadí v kvalifikaci je stanoveno součtem bodů z A trefování cílů a B povinných prásků.

A - Trefování cílů:

Soutěžícím se započítávají všechny body,

které získali v ZÁKLADNÍCH TREFOVAČKÁCH. ZDE

B - Povinné prásky:

Techniky práskání honáckým bičem video ZDE

1. Jednoduché práskání

Každý soutěžící řekne název a předvede pět různých, většinou základních prásků. 
1.spodní přímý vpřed
2.boční cílený vpřed
3.boční vpravo nebo vlevo
4.elstner
5.vertikála
6.horizontála
7.kladivo
8.rakušák
9.přední žabka
10.zadní žabka
11.nad hlavou vpravo(leváci nad hlavou vlevo)
12.hřbetní
13.,,australské kladivo" dvakrát protočené kladivo

Hodnocení: 3 rozhodčí 1 až 3 body, 1 základní prásk 9 b. max. 45 bodů.

2. Opakované práskání

Prásky, které se několikrát opakují a nelze je jinak provést. Soutěžící řekne název a předvede pět různých druhů.           

1. srpování

2. muškování

3. jednostranné práskání

4. obranné véčko

5. jednostranné véčko

6. ležatá osmička

7. vlnovka horizontální

8. vlnovka vertikální

9. elstner s točením

10. helikoptéra ,,zrcadlová osmička"


Hodnocení: 3 rozhodčí 1 až 3 body, 1 základní prásk 9 b. max. 45 bodů.
 

3. Návazné práskání

Z těchto sedmi dvojic prásků si závodník vybere pět dvojic, ty řekne a předvede bez mezitočení, v plynulé návaznosti a bez časové prodlevy. Jeden druh (kladivo) prásků max. 2x. Každou dvojici předvede 3x.

1. kladivo                          přední žabka
2. nad hlavou vpravo         hřbetní
3. spodní přímý vpřed        kladivo
4. kladivo                          elstner
5. rakušák                         zadní žabka
6. hřbetní                          rakušák
7. boční cílené vpřed          nad hlavou vpravo

Hodnocení: 3 rozhodčí 1 až 3 body, 1 základní prásk 9 b. max. 45 bodů.

4. Přendavačky

Je to takové práskání, kdy se střídají obě ruce bez časové prodlevy, za použití jednoho biče.
Z těchto osmi si závodník vybere řekne název a předvede pět druhů.
 Jednotlivé jednoduché prásky se nesmí opakovat.
1. kladivo
2. rakušák
3. přední žabka
4. zadní žabka
5. nad hlavou vpravo
6. hřbetní
7. elstner
8. boční vpravo nebo vlevo

Hodnocení: 3 rozhodčí 1 až 3 body, 1 základní prásk 9 b. max. 45 bodů.
                                                                                           

Prásky jsou omezeny v každé skupině časovým limitem 30 sec.

Soutěžící si může pomoci pohybem (chůze nebo úkrok, apd.).

Rozhodčí nesmí napovídat. Lze využít nápovědy druhou osobou.

Do finále postupuje min. 4 a max. 6 soutěžících s největším počtem bodů z A a B.

Finále:

Volná sestava čas min. 1 minuta - max. 2, 5 minuty

Do volné sestavy závodník nesmí zařadit trefování cílů.
Hodnotí se pouze technika biče.
Soutěžící může vyměnit bič max. 2x neplatí při výměně práskačky.

Hodnocení: 

Technická obtížnost:

3 rozhodčí, každý  1 – 10 bodů, max. 30 b.

Umělecký dojem a provedení:

3 rozhodčí, každý 1 – 5 body, max. 15 b.

Body se udělují po předvedení volné sestavy všech soutěžících.
Konečné pořadí je stanoveno součtem všech bodů A+B+finále.
Pokud dojde ke shodě bodů na 1. , 2. nebo 3. místě následuje rozstřel,, BILIÁRD"

 Vítěz (vítězka) Jarní ceny W-clubu

 amatérská třída ovládání biče