• slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Velká cena W-clubu Ovládání biče-mistrovská třída

Velká cena W-clubu

Ovládání jednoho biče - otevřená třída

Obecná pravidla

Soutěže se může zůčastnit: amatérská třída jeden bič 1.-4. místo v daném roce

                                        pokud je splněna podmínka ženy platí 1.-4. místo v daném roce

                                        mistrovská třída bič 4-6 osob(přednost mají ti co jsou v registraci)

Obecné podmínky pro trefování cílů:

Jako cíle se používají prázdné brokové lovecké patrony(kuželky,špejle)

Trefená patrona(kuželka) je ta, která opustí podstavec (spadne z podstavce)

Trefená špejle je zlomená ikdyž zůstane v držáku

Sražení dvou a více patron(kuželek,špejlí) se bodově nezapočítává

Vzdálenost od cíle jsou vždy 2,7m od nejvzdálenějšího cíle

Trefovačky - základní

1. Nábojnice

10 ks prázdných loveckých nábojnic, vzdálených 15 cm od sebe. Jedna nástřelná + 10 ran na 10 nábojnic v časovém limitu 1, 5 min. Nábojnice jsou umístěny na kladině ve výši 120 cm a musí být trefovány  popořadě z předem určené strany. Jedna nábojnice je 1 bod, max. 10 bodů. V případě zásahu více než jedné nábojnice se body nepočítají.Vzdálenost 2,7 metru.

2.  Špejle horizontální

Na stojanu (tvaru U) ve výši 50 - 70 cm(od země) je vodorovně za sebou umístěno pět špejlí vzdálenost 15 cm.Vzdálenost 2,7 m od poslední nejvzdálenější špejle.1. nástřelná + 5 ran.Účel je srazit špejle postupně a popořadě.V případě zásahu více,než jedné špejle se body nepočítají.1. špejle - 5 bodů......5. špejle - 1 bod max. 15 bodů.

3.  Svislé šuplíky

Vzdálenost 2,7 m, 10 ks nábojnic umístěných ve svislých „šuplících,“ které nemusí být trefovány postupně. Jedna nástřelná + 10 ran na 10 nábojnice v časovém limitu 1,5 min. Za trefenou nábojnici se považuje ta, která opustí „šuplík“. V případě zásahu více než jedné nábojnice se body nepočítají.Výška šuplíku 10 cm.Nejvyšší šuplík je ve výšce 180 cm.Jedna nábojnice 2 body, max. 20 bodů.

4. Špejle vertikální

Na stojanu ve výši 120 cm je v zákrytu za sebou vertikálně pět špejlí, postupně se zmenšujících(15, 11 ,9 ,7 ,5 cm). Vzdálených od sebe 15cm. 1 nástřelná + 5 ran.
Účelem je srazit špejle postupně a popořadě. V případě zásahu více, než jedné špejle se body nepočítají.
1.špejle-5bodů.......5.špejle-1bod,max. 15bodů.Vzdálenost 2,7 m od poslední nejmenší špejle.

5. Kuželky

 1 nástřelná+ 5 ran na 5 kuželek. Shození prostřední kuželky první ranou je za 3 body, ostatní jsou po 1 bodě. Tedy max. 7 bodů. Shození více než jedné kuželky se neboduje.Vzdálenost 2,7 m od zadní kuželky.Podstavec 30x30 cm výška 15-25 cm od země.Kuželka výška 5 cm středová 10 cm průměr 3-4 cm.

6. Omotávky horizontální pravá a levá ruka

pravá ruka 1 nástřelná, 2x omotávka na označené místo (na stojanu vpravo)
levá ruka 1 nástřelná, 2x omotávka na označené místo (na stojanu vlevo)
2 body za omotávku, max. 8 bodů.

7.  Omotávky vertikální jedna ruka

1 nástřelná, 2x omotávka na označené místo(na stojanu dole)
1 nástřelná, 2x omotávka na označené místo(na stojanu nahoře)
2 body za omotávku, max. 8 bodů ,soutěžící se může snížit(přikrčit nebo pokleknout)

8. Brnkačka přendavačka

 Střídavě levou a pravou rukou,2 nástřelné(l a p)+ 10 ran, max.10 bodů.Čas 1 minuta.

9.  Přendavačka nábojnice

Dvě nástřelné (p+l) +10 ran střídavě pravou a levou rukou.Časový limit 1,5 minuty. V případě zásahu více než jedné nábojnice se body nepočítají.Nábojnice jsou umístěny na kladině ve výši 120 cm a musí být trefovány popořadě od kraje podstavce do středu.Je dovoleno trefovat pravou rukou nábojnice odleva a opačně. Jedna nábojnice je jeden bod, max. 10 bodů.Vzdálenost 2,7 m.

10. Rychlostřelba na nábojnice

10 ks nábojnic vzdálených 15 cm od sebe. Jedna nástřelná + neomezený počet ran v časovém limitu 10 s. Nábojnice jsou umístěny na kladině ve výši 120 cm a nemusí být trefovány popořadě z předem určené strany. Za trefenou se považuje ta nábojnice, která opustí kladinu. V případě zásahu více než jedné nábojnice se body nepočítají.Jedna nábojnice je jeden bod, max. 10 bodů.Vzdálenost 2,7 metru

B. Povinné prásky

1.JEDNODUCHÉ PRÁSKY

Amatérská třída - body se započítavají ze soutěže ovládání biče (amatéři).

Mistrovská třída - losem jsi určí 5 druhů a ty předvede min 3x.Čas na přípravu max. 30 sekund.

1.spodní přímý vpřed

2.boční cílený vpřed

3.boční vpravo nebo vlevo

4.elstner

5.vertikála

6.horizontála

7.kladivo

8.rakušák

9.přední žabka

10.zadní žabka

11.nad hlavou vpravo

12.hřbetní

Hodnotí se 1-3 body dle provedení, max. 15 bodů


2. OPAKOVANÉ PRÁSKY

Amatérská třída - body se započítávají ze soutěže ovládání biče (amatéři).

Mistrovská třída - losem si určí 5 druhů a ty předvede min. 3 x. Čas na přípravu max. 30 sekund.

1.srpování

2.muškování

3.jednostranné práskání

4.obranné véčko

5.jednostranné véčko

6.ležatá osmička

7.vlnovka horizontální

8.vlnovka vertikální

9.elstner s točením

Hodnotí se 1-3body dle provedení, max. 15 bodů.

3.NÁVAZNÉ PRÁSKY

Amatérská třída - body se započítávají ze soutěže ovládání biče (amatéři).

Mistrovská třída - losem si určí 5 druhů a ty předvede min. 3x. Čas na přípravu max. 30 sekund.

1.kladivo                         přední žabka

2.nad hlavou vpravo       hřbetní

3.spodní přímý                kladivo

4.kladivo                         elstner

5.rakušák                        zadní žabka

6.hřbetní                         rakušák

7.boční cílený vpřed      nad hlavou vpřed

Hodnotí se 1-3 body dle provedení, max. 15 bodů

4. PŘENDÁVAČKY

Amatérská třída - body se započítávají ze soutěže ovládání biče (amatéři).

Mistrovská třída - losem si určí 5 druhů a ty předvede min. 3x. Čas na přípravu max. 30 sekund.

Jsou to základní jednoduché prásky viz. seznam bod 1.

Hodnocení 1-5 bodů dle provedení, max. 15 bodů

Finále:

 Volná sestava  čas min. 1 minuta - max. 2,5 minuty

Amatérská třída - body se započítávají ze soutěže ovládání biče (amatéři).

Mistrovská třída - bič lze při sestavě vyměnit pouze 1x neplatí při výměně práskačky.

Do volné sestavy závodník nesmí zařadit trefování cílů.
Hodnotí se pouze technika biče.

Hodnocení: 

Technická obtížnost:

3 rozhodčí, každý  1 – 10 bodů, max. 30 b.

Umělecký dojem a provedení:

5 rozhodčích (2 z obecenstva), každý 1 – 4 body, max. 20 b.

Body se udělují po předvedení volné sestavy všech soutěžících.
Konečné pořadí je stanoveno součtem všech bodů A+B+finále.
Pokud dojde ke shodě bodů na 1. , 2. nebo 3. místě následuje rozstřel,, BILIÁRD"

Vítěz(vítězka) Velké ceny W-clubu

ovládání jednoho biče - otevřená třída