• slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Velká cena W-clubu Ovládání biče-mistrovská třída


Velká cena W-clubu v ovládání biče

Tato soutěž se koná v případě, že není dostatečný počet soutěžících v mistrovské třídě ovládání biče.
Podmínkou konání jsou aspoň 3 soutěžící. Soutěž je tzv. Open, nebo-li v otevřené třídě , do níž se může přihlásit každý.

 

Trefovačky

Povinné prásky

Volná sestava

 

Obecné podmínky pro trefování cílů:

Jako cíle se používají prázdné brokové lovecké patrony, špejle

Trefená patrona je i ta, která je zasažená a leží na podstavci

Sražení dvou a více patron, špejlí se bodově nezapočítává

Vzdálenost od cíle je vždy 2,7m

Náměrná rána bičem - pouze dotyk podstavce nikoliv cíle.

 

Trefovačky

1. Nábojnice

10 ks prázdných loveckých nábojnic, vzdálených 15 cm od sebe. Jedna náměrná + 10 ran na 10 nábojnic v časovém limitu 1, 5 min. Nábojnice jsou umístěny na kladině ve výši 120 cm a musí být trefovány postupně z předem určené strany.  Jedna nábojnice je 1 bod, max. 10 bodů.

2.  Špejle horizontální

Na stojanu tvaru U, ve výši 50 - 70 cm od země, je vodorovně za sebou umístěno pět špejlí ve vzdálenosti 15 cm od sebe. 1 náměrná + 5 ran. Účelem je srazit špejle postupně. 1 špejle 2 body - max. 10 bodů.

3.  Svislé šuplíky

Ve svislých „šuplících,“ je umístěno 10 ks nábojnic, které musí být trefovány postupně odspodu nahoru nebo naopak. Jedna náměrná + 10 ran na 10 nábojnic, v časovém limitu 1,5 min. Za trefenou nábojnici se považuje i ta, která je zasažená a zůstane ležet v šuplíku. Výška šuplíku 10 cm. Nejvyšší šuplík je ve výšce 180 cm. Jedna nábojnice 1 bod, max. 10 bodů.

4.  Omotávky vertikální jedna ruka

1 náměrná, 5x omotávka na označené místo (na stojanu dole)

1 náměrná, 5x omotávka na označené místo (na stojanu nahoře)
1 bod za omotávku, max. 10 bodů.

5. Brnkačka přendavačka

 Střídavě levou a pravou rukou, 2 náměrné (l a p)+ 10 ran, max.10 bodů.Čas 1 minuta.

6. Rychlostřelba na nábojnice

10 ks nábojnic vzdálených 15 cm od sebe. Jedna náměrná + neomezený počet ran v časovém limitu 10 s. Nábojnice jsou umístěny na kladině ve výši 120 cm a musí být trefovány popořadě z předem určené strany. Za trefenou se považuje i ta nábojnice, která je zasažená a leží na kladině.Jedna nábojnice 1 bod, max. 10 bodů.

 

Povinné prásky

Techniky práskání honáckým bičem video ZDE

Dříve bylo požadováno předvedení prásků dle jejich názvů, což umožňovalo jejich přesné definování a ohodnocení. Nyní soutěžící předvede požadovaný počet rozdílných prásků a porota je bodově ohodnotí. Je třeba znát jak jsou definovány skupiny prásků – základní, opakované, návazné, přendavačky – viz popis v pravidlech a videu, či vysvětlení před soutěží.

 

 1.Opakované práskání

Každý soutěžící si vybere a předvede pět různých druhů. Každý druh předvede 3x za sebou se zřetelnou pauzou v předvádění.

1. Srpování

2. Muškování

3. Jednostranné práskání

4. Obranné véčko

5. Jednostranné véčko

6. Ležatá osmička

7. Horizontální vlnovka

8. Vertikální vlnovka

9. Elstner s točením

10. ,,Helikoptéra" zrcadlová ležatá osmička

Hodnocení:     3 rozhodčí 1 - 3 body, 1 prásk  9 b. max. 45 bodů.
                   

2. Návazné práskání

Z těchto sedmi dvojic prásků si závodník vybere pět kombinací a ty předvede 3x bez mezitočení, v plynulé návaznosti a bez časové prodlevy. Se zřetelnou pauzou v předvádění.

1. Kladivo                               Přední žabka
2. Nad hlavou vpravo             Hřbetní
3. Spodní přímý vpřed            Kladivo
4. Kladivo                               Elstner
5. Rakušák                              Zadní žabka
6. Hřbetní                               Rakušák
7. Boční cílené vpřed             Nad hlavou vpravo


Hodnocení:     3 rozhodčí, každý  1 - 3 body, 1 kombinace  9 b. max. 45 bodů.

Prásky jsou omezeny v každé skupině časovým limitem 30 sec.

 

Volná sestava

Čas max. 2 minuty.

Časový limit je odstartován a ukončen pokynem rozhodčího. Do volné sestavy závodník nesmí zařadit trefování cílů ani použít asistenta. Vyměnit biče během sestavy za jiné, lze pouze jednou (netýká se závady). Hodnotí se pouze technika ovládání bičů.

 

Hodnocení: 

Technická obtížnost:                                    3 rozhodčí, každý  1 – 10 bodů, max. 30 b.

Umělecký dojem a provedení:                     3 rozhodčí, každý  1 –   5 body,  max. 15 b.

 

Konečné pořadí je stanoveno součtem všech bodů.

Pokud dojde ke shodě, o vítězi rozhodne souboj s bičem – tzv. Billiárd


 BILIÁRD - souboj s bičem

Tato soutěž může být vyhlášena i samostatně,pokud je dostatečný časový prostor.

Rozhodčí nalosují soutěžící do ,,pavouka" podle pořadí ze základních trefovaček.

Na kladině (výška 120 cm) je 11 nábojnice 15 cm od sebe.V tomto pořadí barev:

modrá-červená-modrá-červená-modrá-ČERNÁ-červená-modrá-červená-modrá-červená.

Soutěžící si vylosují pořadí, modrá začíná.

V trefování se střídají po chybě soupeře (netrefená nábojnice., dvě najednou nebo cizí barva).

Účel je trefit 5 nábojnic vlastní barvy bez pořadí a poslední černou nábojnici.

Pokud soutěžící trefí černou mimo pořadí vyhrává soupeř.

Soutěžící s nejvyšším součtem bodů je

vítězem Velké ceny W-clubu v ovládání jednoho biče ( otevřená třída ).