• slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Botasovo mistrovství - hod nožem

-jeden typ nože na všechna soutěžní kola, min. délka 23 cm, max. šířka ostří 6 cm

-nezáleží na technice hodu( s otáčkou i bez otáčky)

-ústup vzad možný do další mety (max. 2 metry)

-terč mezinárodní s 5 kruhy, 10cm-5b. , 20cm-4b. , 30cm-3b. , 40cm-2b. , 50cm-1b.

-výška středu terče od země 155 cm

-závodník může využít nápovědy jiné osoby, kterou si sám určí

 (ne hl.rozhodčí, terčový rozhodčí a zapisovatel-ka)

-závodník si sám určí pořadí druhu hodu za čepel nebo rukojeť

-pořadatel nezajišťuje zapůjčení sportovního nářadí (nůž)

HOD NOŽEM (MUŽI + ŽENY)

1.KOLO

-vzdálenost 3,5 metru

-10 hodů za rukojet , dva nejhorší se nepočítají

-10 hodů za čepel , dva nejhorší se nepočítají

-ústup vzad možný pata zadní nohy na 5 metrech

2. KOLO

-vzdálenost 5 metrů

-10 hodů za rukojet , dva nejhorší se nepočítají

-10 hodů za čepel , dva nejhorší se nepočítají

-ústup vzad možný pata zadní nohy na 7 metrech

3.KOLO

-vzdálenost 7 metrů

-10 hodů za rukojet , dva nejhorší se nepočítají

-10 hodů za čepel , dva nejhorší se nepočítají

-ústup vzad možný pata zadní nohy na 9 metrech

4.KOLO

-vzdálenost 10 metrů
- 15 hodů libovolný úchop nože, dva nejhorší se nepočítají
- ústup vzad možný pata zadní nohy na 12 metrech


Součet bodů ze všech čtyř kol určí vítěze.

Pokud dojde k rovnosti bodů na 1., 2. nebo 3. místě platí následující

-vzdálenost 3 metry 1 nástřelná + 3 ostré za rukojeť

                                    1 nástřelná + 3 ostré za čepel

                                    dále viz. 1.kolo

-vzdálenost 5 metrů 1 nástřelná + 3 ostré za rukojeť

                                 1 nástřelná + 3 ostré za čepel

                                  dále viz. 2. kolo