• slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Informace o W-clubu


OBECNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽÍ

1. Zaplacením startovného v den soutěže účastník souhlasí s pravidly a je  povinen je respektovat.

2. Během soutěže je zakázáno požívat omamné látky.

3. Konání soutěže se uváží v případě, že budou pouze 3 závodníci, rozhodnutím rozhodčích může dojít i ke sloučení do jedné výkonnostní třídy.

4. Připomínky k pravidlům je třeba dávat vedení W-clubu 2 měsíce předem tak, aby je bylo možno probrat v diskusním fóru W-clubu z.s., zvážit jejich význam a eventuálně je zapracovat do pravidel aspoň 1 měsíc před soutěží.

5. V den soutěže nebudou brány připomínky k pravidlům v potaz.

6. Připomínky se podávají písemně nebo se zasílají e-mailem.

7. O změně pravidel rozhoduje, po poradě, vedení W-clubu z.s.

8. V případě potřeby si organizátor vymiňuje právo drobných úprav pravidel na začátku soutěže.

9. Rozhodčí se může zúčastnit soutěže za podmínky, že si organizátor soutěže zvolí osobu, která jej po dobu výkonu zastoupí. Rozhodčí a závodník nesmí mít na sebe rodinnou nebo příbuzenskou vazbu při zapisování.

10. Při výkladu pravidel platí interpretace rozhodčího. Hlavní pořadatel před soutěží seznámí účastníky jen s několika vybranými body pravidel.

11. Soutěžící jsou povinni respektovat pokyny rozhodčích a chovat se tak, aby neohrožovali sebe a své okolí.

12. Závodníkovi, přihlášenému ve více soutěžích bude umožněno soutěžit mimo pořadí po dohodě s rozhodčím.

13. Jakýkoliv časový limit je odstartován a ukončen pokynem rozhodčích.

14. Ve vymezeném soutěžním a tréninkovém prostoru je zakázáno kouřit, konzumace alkoholu a piva,
 používat vulgarismy a nadávky. Platí to pro všechny závodníky, rozhodčí i pomocný personál.

15. Rozhodčí musí být nestranný a nevyslovuje osobní komentáře na adresu výkonu soutěžícího.

Doporučení:

Usmívejte se, vyhlížejte skvěle, buďte vždy upraveni.

Vystupujte jako profesionální soutěžící.


PODÁNÍ PROTESTU

Je-li závodník nespokojen s výrokem rozhodčího v soutěži, má možnost složit 200 Kč a podat tzv. protest. Protest se podává ihned, soutěž se přeruší a přivolá se hlavní rozhodčí, který spor rozhodne.
V PŘÍPADĚ OPRÁVNĚNÉ STÍŽNOSTI SE SLOŽENÁ ČÁSTKA ZÁVODNÍKOVI VRACÍ.

DISKVALIFIKACE

Závodník bude diskvalifikován za:

Nadměrné požití alkoholu, drog a jiných podobných látek

Hrubé a nevhodné chování v rámci soutěže

Ohrožení bezpečnosti, zdraví a majetku osob

Porušení pravidel soutěže, nedodržení časových limitů soutěže

Opakovaný pozdní nástup (tolerance 2 min.)

Hlavní rozhodčí přeruší soutěž a oznámí všem diskvalifikaci závodníka

Diskvalifikovaný závodník nesmí používat závodní a tréninkový prostor

Členství:

Ptáte-li se proč se stát členem W clubu, pak vězte, že je několik dobrých důvodů proč jím být:

*noví přátelé 
*výměna zkušeností 
*přátelská atmosféra a dobrá zábava 
*informace soustředěné na jednom místě, zdarma, lehce a rychle dostupné 
*Jedinec může být individualitou, ale rychle se rozvíjí pouze díky celku.
  Celek může existovat jen za podpory jedinců.

Členem W clubu se stává každý, kdo dosáhl 15 let a zaplatil členský příspěvek ve výši 400 Kč.
Příspěvek na nový kalendářní rok  2023 je možno zaplatit následujícím způsobem :
- Western víkend  (listopad 2022)
- Výroční schůze Slovensko (prosinec 2022)
- Odemykání terčů Slovensko (duben 2023)
- Jarní cena W-clubu (duben 2023)
-  kdykoliv zasláním na číslo účtu neziskové organizace zapsaný spolek

 ČÍSLO ÚČTU         282556954/0300

nezapomeňte uvést odesílatele částky jméno a příjmení spolu s přihlašujícími údaji na e-mail:

macgyver.haje@seznam.cz nebo wclub94CZ@seznam.cz

Přihlašovací údaje:
Celé jméno, přezdívka, adresa bydliště, telefonní číslo, e-mailová adresa, disciplína jíž se zabýváte.
Fotografie od prsou nahoru pro potřeby adresáře členů a členské průkazy.

Máme na Vás prosbu :
zhruba jeden týden po zaplacení čl. příspěvku, zkontrolujte v adresáři, zda jsou Vaše údaje uvedeny správně. Není-li tomu tak, zašlete připomínky na KONTAKT dotazy, připomínky, materiály .......

Výhody:

Výuka dovedností a poradenství na akcích W- clubu zdarma.

Sleva 50 Kč (2 eura) ze startovného Odemykání terčů

Sleva 50 Kč ze startovného Jarní cena W-clubu

Sleva 50 Kč ze startovného Velká cena W-clubu

Sleva 50 Kč (2 eura) ze startovného O Pohár Ranče Parťáci Slovensko

Sleva 50 Kč ze startovného  Mistrovství České republiky

bič, nůž a sekera

Sleva 100 Kč ze startovného Western víkend


LUKOSTŘELBA - SÍŤ

Na akce, které pořádají členové W-clubu a je tam disciplína lukostřelba, je možno zapůjčit "lukostřeleckou síť". Na starost ji má Jindřich Zobl (viz kontakty). Několik málo podmínek pro zapůjčení: v daný termín ji J. Zobl nebude potřebovat pro jinou akci, včas dát vědět minimálně 1měsíc předem. Potom je možné zaslat i poštou pokud J. Zobl nebude osobně přítomen na akci. Pořadatel akce zajistí poslání poštou nejpozději do týdne zpět.

HOD NOŽEM - HÁZENÍ NA ČAS

Pro soutěž házení na čas má W-club k dispozici 30 kusů nožů (speciály dle pravidel). Tyto nože je možno si zapůjčit za určitých podmínek na starost je má Franta Stejskal (tel.607104452). Na soutěžích W-clubu budou kdykoliv k dispozici pro trénink.


VÝKONNOSTNÍ TŘÍDY

Soutěže v lase, biči a žonglování s revolvery jsou rozděleny na amatérskou a mistrovskou třídu.

Do třídy amatérů se může přihlásit kdokoliv kromě závodníků z mistrovské třídy. To znamená, že soutěží vyhlášených pro amatéry se závodníci z mistrovské třídy nemohou účastnit.

Do mistrovské třídy jsou zařazeni všichni, kdo se zabývají tímto sportem profesionálně, nebo se v předchozích mistrovstvích České republiky umístili na prvních místech.

Následující rok může loňský vítěz mistrovství ČR v amatérech dle svého uvážení postoupit do mistrovské třídy.

Do mistrovské třídy trvale odcházejí ti závodníci, kteří mistrovství ČR v soutěži amatérů vyhráli dvakrát.

Pokud soutěžící dosáhne 3x po sobě titul mistra  ČR  v mistrovské třídě, odstupuje dočasně ze soutěží. Do soutěže se může vrátit, pokud bude jeden rok vykonávat funkci rozhodčího pro všechny soutěže (bič a  laso). Je to z toho důvodu, aby byla dána možnost i jiným soutěžícím vyniknout v soutěžích. Soutěžící nabere zkušenosti z oblasti rozhodování a přispěje svými znalostmi ke kvalifikovanějšímu rozhodování.

Otevřená třída (OPEN)  mohou se zúčastnit všichni bez ohledu na to v jaké jsou výkonnostní třídě.

STARTOVNÉ PRO ROK 2023

ODEMYKÁNÍ TERČŮ Slovensko

Startovné 450 Kč

sleva pro členy W-clubu z.s. 50 Kč (2 eura)

JARNÍ CENA W-clubu z.s.

Startovné 450 Kč

sleva pro členy W-clubu 50 Kč

VELKÁ CENA W-clubu z.s.

Startovné 450 Kč

sleva pro členy W-clubu 50 Kč

O Pohár Ranče Parťáci Slovensko

Startovné 450 Kč

sleva pro členy W-clubu 50 Kč (2 eura)

MISTROVSTVÍ ČR bič, nůž, sekera (tomahawk)

Startovné 450 Kč

sleva pro členy W-clubu 50 Kč

WESTERN VÍKEND

 Startovné 600 Kč

děti 6- 12 let 100 Kč

děti 13 - 18 let 200 

sleva pro členy W-clubu 100 Kč