• slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Jarní cena W clubu v lukostřelbě

Jarní cena W-clubu 22. dubna 2023

Velká cena W-clubu 10. června 2023

1. Obecná pravidla disciplíny lukostřelba

2. Soutěžní pravidla lukostřelba

3. Obecná pravidla soutěže ZDE

4. Samostatná otevřená soutěž   ,,Vilém Tel"


1. Obecná pravidla disciplíny lukostřelba


 1. Lze použít luk jakékoliv konstrukce , holý bez mířidel, stabilizátorů a vypouštěče. Opatřen může být pouze zakládkou, cucáčkem, butonem a značkami na tětivě, nebo chrániči prstů. Použití šípů je bez omezení, minimální počet 8 kusů.

 2. NUTNOU PODMÍNKOU JE TOULEC NA ŠÍPY, umístěn kdekoliv na těle, další střelecké pomůcky jako střelecká rukavice, chránič prstů, nebo zápěstí jsou doporučeny.

 3. Není-li uvedeno jinak v propozicích k jednotlivým disciplínám, výchozí pozicí pro střelbu jsou obě ruce podél těla a toulec se zasunutými šípy upevněný na těle.


 4. Závod organizují minimálně 2 rozhodčí včetně zapisovatele výsledků, kteří před závodem podrobně poučí soutěžící o bezpečnosti při závodu a kteří v průběhu závodu na bezpečnost dohlíží. V této souvislosti pro zajištění bezpečnosti závodníků, mají rozhodčí právo, závod kdykoliv přerušit. Pokyny rozhodčích je nutno bezpodmínečně respektovat všemi účastníky závodu, tzn. závodníky, ale i diváky.

5. Při zásahu čáry oddělující kruhy na terči, počítá se vyšší hodnota.

 6. Při účasti dětí bude vyhlášena dětská kategorie s úpravou jednotlivých disciplín
    (vzdálenost, počet šípů, čas, atd.)

2. Soutěžní pravidla lukostřelba

1. Vzdálenost 10 m

 8 šípů, dva nejhorší se nepočítají.
terč 50 cm body 1- 10 střed.

2. Vzdálenost 15 m

8 šípů, dva nejhorší se nepočítají.
terč 50 cm body 1 - 10 střed.

3. Vzdálenost 20 m

8 šípů, dva nejhorší se nepočítají.
terč 50 cm body 1 - 10 střed.

SPECIÁLNÍ DISCIPLÍNY

1/ Střelba zpod překážky v kleče

vzdálenost     10 metrů

počet šípů     6 bez nástřelu
čas                60 vteřin
terč               50 cm v průměru
bodování       počítá se součet kruhů (maximum: 6 x 10 = 60 bodů)
popis disciplíny: střelec klečí za překážkou (stěnou), která je 115 cm nad zemí, 
střílí pod překážkou (poloha v kleče není podm.)
2/ Střelba ve stoje s vykloněním z úkrytu
vzdálenost            10 metrů
počet šípů             6 bez nástřelu
čas                      60 vteřin
terč                     50 cm v průměru
bodování              počítá se součet kruhů (maximum: 6 x 10 = 60 bodů)
popis disciplíny: střelec stojí za úkrytem (stěnou) 15 cm od svislé hrany bokem, nohy má vedle sebe,  při střelbě se z úkrytu vykloní
3/ Rychlostřelba, maximální počet šípů v časovém limitu
vzdálenost        10 m, 15 m a 20 m
počet šípů         kolik závodník stihne
čas                   30 vteřin na každé vzdálenosti
terč                  50 cm , body 1 - 10 střed
 
popis disciplíny: střílí se ve stoje, co největší množství šípů, každý zásah terče se hodnotí stejným počtem bodů

4/ Střelba na 3 cíle v jedné terčovnici
Vzdálenost       15 metrů
Počet šípu        3 
Terč                 20 cm v průměru (body 6-10)
Čas                 60 vteřin
Bodování          počítá se součet kruhů 6 až 10
Popis disciplíny: střílí se ve stoje na tři terče na jedné terčovnici (jeden šíp = jeden terč)
5/ Střelba na pohyblivý cíl - kyvadlo
Vzdálenost         5 metrů
Počet šípů           6
Terč                   velikost A4
Čas                    60 vteřin
Bodování           jeden zásah 5 bodů
Popis disciplíny: střílí se ve stoje na pohyblivý cíl -kyvadlo

V případě rovnosti bodů 2 závodníků na 1. , 2. nebo 3. místě

 je rozstřel na 3 šípy


vzdálenost        20 metrů
počet šípů        3 
čas                 15 vteřin na jeden šíp
terč                dva terče 50 cm v průměru,

Popis disciplíny:- nejdříve se losuje kdo začne 
                            - střílí se na střídačku
                            - rozhodující je součet bodů                                                                                                  

Soutěžící s nejvyšším počtem bodů je vítěz


3. Obecná pravidla soutěže ZDE


4. ,,Vilém Tell"

Samostatná otevřená soutěž ve střelbě lukem na jablko na hlavě.

 

W-club vkládá základní částku 500 Kč, k níž se přidá startovné 100 Kč/ os.
1. ročník 6.6. 2020 v současné době je v banku 700,-kč
2. ročník 5.6. 2021 v současné době je v banku 1400,-kč
v roce 2022 se nekonala nepříznivé počasí

 

Vítěz získá :      částku, která je v banku

 

Pokud nikdo nezvítězí, částku použije W-club na úhradu nákladů soutěží.

                                                                                                   

Pravidla :

 

/ holý luk s tradičním způsobem míření - posun prstů na tětivě (String walking) není povolen

/ vzdálenost 12 m a 3 nástřelné šípy před začátkem soutěže

/ na hlavě figuríny je umístěno jablko nebo jeho trvanlivější imitace o rozměru cca 8 cm

/ jsou tři kola, v nichž soutěžící střílejí v daném pořadí po jednom šípu v každém kole

/ za zásah není považován dotek linie obvodu šípu a jablka, musí jít o jejich narušení

/ vítězí ten, kdo zasáhne jablko všemi třemi šípy, aniž by zasáhl hlavu figuríny (viz výše)

/ jestliže je více úspěšných závodníků, pak o vítězi rozhodne rozstřel.

 

  W-club  si vymezuje právo kontroly a úpravy pravidel v den soutěže.