• slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Nové závody - 4. Soutěž

O PEYRACOVU RUKU 7. ročník

Datum :  27.9. - 29.9. 2024

Místo :  Kemp Drevenica, Župkov, okres Žarnovica, Slovensko

Souřadnice : 18.651673 , 48.515915

Zápis účastníků : 9:00 hod

Start soutěží . 10:00 hod

Pravidla soutěží : viz níže

Vyhlášení výsledků : 19:30 hod dle počtu účastníků

Startovné : 500 kč = 20 euro

Sleva pro studenty , ZTP a důchodce 125 kč = 5 euro

Občerstvení : Kemp Drevenica

Ubytování : Kemp Drevenica

Akce se koná za každého počasí

Hlavní pořadatel : Pavel Betin ,,PEYRAC"

Vrhači nožov a sekier Slovensko

Kontakt : Pavel Betin  +421 915 628 638

email : pavelbetin@gmail.com


Disciplíny a pravidlá :

Všeobecné pravidlá

-Športové náradie: parametre podľa doteraz platných noriem Eurothrowers.
-Terče: detto, bodovanie - "železo píše"
-Postavenie, postoj vrhača: predná noha musí byť celým chodidlom za métou z ktorej sa vrhá a celým chodidlom pred nasledujúcou métou. Méty sú po 1 metri. Zadná noha nikoho nezaujíma.
- Kategórie : Muži musí byť 5 a viac súťažiacich, Ženy musí byť 5 a viac súťažiacich, Bez Rozdielu Pohlaví minimálne 5 súťažiacich, kategória Začiatočník musia byť minimálne traja súťažiaci čo sú na svojej prvej vrhačskej súťaži.
- Medaile, v každej kategórii sa oceňujú prvé 3 miesta. V prípade rovnosti bodov "rozstrel" organizátor rozhodne aký.
Pravidlá jednotlivých disciplín.:
1. -Nôž Mierená: technika spín, jakože rotácia - to je podmienka!
Hodnotenie : zvlášť kategória muži a ženy, ak bude splnený minimálny počet súťažiacich.
15 hodov zo vzdialenosti 3m. 3 hody námer, potom 15 súťažných.
15 hodov zo vzdialenosti 5m. 3 hody námer, potom 15 súťažných.
15 hodov zo vzdialenosti 7m. 3 hody námer, potom 15 súťažných.
postupka 15 hodov po 3 z každej méty 3,4,5,6,7,m, námer, 3 hody z ľubovoľných mét.
Sú to 4 samostatné disciplíny, ale súťažiaci to môže dať aj na 1x.
2. -Nôž Walkback: technika No-spin jakože bez rotácie - to je podmienka!
Hodnotenie : zvlášť kategória muži a ženy, ak bude splnený minimálny počet súťažiacich.
4x postupka po tri hody z každej méty 3,4,5,6,7m, námer 3 hody z ľubovoľných mét. celá disciplína sa vrhá na 1krát, bez prestávok.
Hlavný rozhodca tejto disciplíny Radim Drtílek
3. -Sekera mierená
Hodnotenie : zvlášť kategória muži a ženy, ak bude splnený minimálny počet súťažiacich.
15 hodov zo vzdialenosti 4m. 3 hody námer, potom 15 súťažných.
15 hodov zo vzdialenosti 6m. 3 hody námer, potom 15 súťažných.
15 hodov zo vzdialenosti 8m. 3 hody námer, potom 15 súťažných.
postupka 15 hodov po 3 z každej méty 4,5,6,7,8m, námer, 3 hody z ľubovoľných mét.
Sú to 4 samostatné disciplíny, ale súťažiaci to môže dať aj na 1x.
Špeciálky. Všetky špeciálne disciplíny sa vrhajú bez tréningu.
4. -Zálesák ( Mountain mann, abo tak nejak )
Hodnotenie : Bez rozdielu pohlaví, zvlášť nôž, zvlášť sekera
V 50cm kruhu rozdelenom na 4 sektory ( ako pica na štvrtinky ) je umiestnených 5 hracích kariet. V každom sektore jedna a tá piata v strede. Súťažiaci má 5 hodov nožom a 5 hodov sekerou, po jednom na každú kartu.
Bodovanie: ( rovnako platí pre nôž aj sekeru )
čistý zásah karty - železo je celé v karte 3body
čiastočný zásah karty - železo je čiastočne v karte aj sektore 2body
zásah sektoru - železo je v sektore mimo karty 1bod
Poradie hodov - 1. Ľavý horný sektor, 2. Pravý horný sektor, 3. Pravý spodný sektor, 4. Ľavý spodný sektor, 5. Stred ( stred nemá sektor preto možný zápis max 2body
1 námerný hod pred súťažou.( jak s nožom tak so sekerou )
Ak vydá čas, súťaž bude na dve kolá ktoré sa spočítajú.
5. -Piškôrky
Hodnotenie : Bez rozdielu pohlaví , iba nôž
3 hody nožom tak aby vrhač vytvoril piškôrku, to je v línii vedľa seba vodorovne, zvislo alebo diagonálne zasiahnuté tri 10cm stredy.
Bodovanie: 3 čisté zásahy v poradí ( železo nevyčnieva mimo 10cm cieľ ) 30bodov, 3 zásahy ( nie je celá čepeľ v 10cm cieli ) v poradí 20bodov, 2 zásahy v poradí 10 bodov
1 námerný hod pred súťažou.
6. - Kocky
Hodnotenie : Bez rozdielu pohlaví, nôž a sekera spolu
Vrhač hodí dve kocky, jedna určí či vrhá nožom či sekerou. Nôž z 3m, sekera zo 4m. Druhá kocka určí cieľ ktorý má trafiť, od 1 do 5, ak padne 6, hádže obe kocky ešte raz.
Bodovanie: zásah určeného cieľa 5bodov, nezásah 0
1 námerný hod pred súťažou jak nožom tak sekerou
7. -Lovec
Hodnotenie : zvlášť kategória muži a zvlášť ženy, ak bude splnený minimálny počet súťažiacich. Iba nôž.
z určeného miesta vrhač hádže nôž na rôzne veľké a rôzne vzdialené terče so "srdcom" 3 hody na každý terč.
Bodovanie: Zásah "srdca" prvým nožom 5bodov, druhým nožom 4body, tretím nožom 3body, zásah terča mimo "srdca", do tela, prvý nôž 3body, druhý 2 body, tretí 1bod
Žiadny námerný hod.
8. -Vrhaj Fšetkým
Hodnotenie : zvlášť kategória muži a zvlášť ženy, ak bude splnený minimálny počet súťažiacich.
Vrhá sa rôznym náčiním z minimálnej vzdialenosti na klasický terč.
S každým náradím má vrhač dva pokusy, počíta sa ten lepší
Žiadny námerný hod.
9. -Duel
Hodnotenie : Bez rozdielu pohlaví
Vrh na rýchlosť po elektronickom signále ( svetelnom i zvukovom ) do klasického terču vo dvojiciach, rýchlejší vyhráva.
Dvojice určí žreb , ďalej postupuje víťaz, klasický pavúk.
Táto disciplína bude ako posledná, ak sa nebude stíhať, ruší sa.
10. -Obojručná sekera
Hodnotenie : Bez rozdielu pohlaví
36 hodov, jak furt, hlavný rozhodca tejto disciplíny Hejkal ( vlastne on ma presvedčil aby som ju zaradil ) no nemá facebuk, tak ho tu neviem označiť.
11. -Pán Biča
Hodnotenie : Bez rozdielu pohlaví
tzv. "trefovačky" bičom, podmienka je "prásk" pri zásahu. Pravidlá upresní Jozef Ružinák ,,Čierny Vlk" priamo na súťaži, ktorý je hlavným rozhodcom tejto disciplíny.
12. -Pán Luku
Hodnotenie : Bez rozdielu pohlaví
lukostreľba nielen na papierový terč, Panda nám zariadil že sa tam bude pásť aj Jeleň. Pravidlá upresní Vladislav Ábel ,,Panda" priamo na súťaži, ktorý je hlavným rozhodcom tejto disciplíny.
13. -Poslední díl Krtečka
Hodnotenie : Bez rozdielu pohlaví - tajná špeciálka 
14. -Najlepší začiatočnik
Hodnotenie : Bez rozdielu pohlaví
Ak sa súťaže zúčastnia minimálne 3 nový vrhači, teda bude to ich prvá súťaž, budú samostatná kategória.
Mierená nôž, sekera a nospin pôjdu do 5m vrátane a zo súčtu bodov sa určí najlepší začiatočník. Všetky ostatné disciplíny môžu ísť s ostatnými vrhačmi, lebo v špeciálkach "občas aj motyka vystrelí"