• slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Podzimní cena Wclubu - 1. Soutěž

 

Soutěž je sestavena z trefování cílů jedním bičem.

Dle počtu a účasti bude soutěž rozdělena na kategorie :
- mistrovská třída (ten kdo má titul mistra ČR bič, vystupuje za honorář)
- amatérská třída (ten kdo má více jak 2 účasti na soutěži)
- začátečník (ten kdo má 1 nebo 2 účast na soutěži)
- děti dle počtu a účasti I. 6-9 let, II. 10-13 let, III. 14-17 let

Všem závodníkům se body započítávají do další soutěže s bičem.


Obecné podmínky pro trefování cílů:

Jako cíle se používají prázdné brokové lovecké patrony nebo špejle

Trefená patrona je ta, která je povalena na podstavec

Trefená špejle je zlomená ikdyž zůstane v držáku

Sražení dvou a více patron a špejlí se bodově nezapočítává

Vzdálenost od cíle jsou vždy 2,7m


Trefovačky

1. Nábojnice

10 ks prázdných loveckých nábojnic, vzdálených 15 cm od sebe. Jedna nástřelná + 10 ran na 10 nábojnic v časovém limitu 1, 5 min. Nábojnice jsou umístěny na kladině ve výši 120 cm a musí být trefovány  popořadě z předem určené strany. Jedna nábojnice je 1 bod, max. 10 bodů.

2.  Špejle horizontální

Na stojanu ve tvaru U ve výši 50 - 70 cm od země, je vodorovně za sebou umístěno pět špejlí vzdálenost 15 cm.
1 nástřelná + 5 ran.Účelem je srazit špejle postupně. 1. špejle 2 body max. 10 bodů.

3.  Svislé šuplíky

 Ve svislých „šuplících,“ je umístěno 10 ks nábojnic které musí být trefovány postupně odspodu nahoru. Jedna nástřelná + 10 ran na 10 nábojnice v časovém limitu 1,5 min. Za trefenou nábojnici se považuje ta, která opustí „šuplík“Výška šuplíku 10 cm.Nejvyšší šuplík je ve výšce 180 cm.Jedna nábojnice 1 bod, max. 10 bodů.

4.  Omotávky vertikální jedna ruka

1 nástřelná, 5x omotávka na označené místo(na stojanu dole)
1 nástřelná, 5x omotávka na označené místo(na stojanu nahoře)
1 bod za omotávku, max. 10 bodů

5. Brnkačka přendavačka

 Střídavě levou a pravou rukou,2 nástřelné(l a p)+ 10 ran, max.10 bodů.Čas 1 minuta.

6. Rychlostřelba na nábojnice

10 ks nábojnic vzdálených 15 cm od sebe. Jedna nástřelná + neomezený počet ran v časovém limitu 10 s. Nábojnice jsou umístěny na kladině ve výši 120 cm a musí být trefovány popořadě z předem určené strany. Za trefenou se považuje i ta nábojnice, která zůstane povalená na kladině.Jedna nábojnice 1 bod, max. 10 bodů.