• slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Ovládání biče - mistrovská tř.

Podmínkou konání je aspoň 4 soutěžící.

Pokud nebude splněna, proběhne soutěž Velká cena W-clubu v ovládání jednoho biče  ve třídě Open ZDE.

Jako samostatné Open soutěže se na MČR konají i Show ZDE 

 Zorro – zhasínání svíček ZDE.


Povinné prásky dva biče :

Oběma rukama současně  - 2 druhy prásků

Oběma rukama střídavě   - 2 druhy prásků

Každou rukou jiný prásk - 3 kombinace

 

Dříve bylo požadováno předvedení prásků dle jejich názvů, což umožňovalo jejich přesné definování a ohodnocení. Nyní soutěžící předvede požadovaný počet rozdílných prásků a porota je bodově ohodnotí. Je třeba znát pouze jak jsou definovány skupiny prásků – základní, opakované, návazné, přendavačky –viz popis v pravidlech a videu, či vysvětlení před soutěží.

 

Hodnocení – 3 hozhodčí, každý má možnost udělit 1 – 3 body, celkem 63 b.


Trefovačky :

Náměrná rána bičem  pravou a levou rukou. Pouze dotyk podstavce ne cíle.

Vzdálenost 2,7 m od cíle.

 

1. Nábojnice - dva biče

Dvě náměrné rány (p+l) +10 ran střídavě pravou a levou rukou. Časový limit 1,5 minuty. Nábojnice jsou umístěny na kladině ve výši 120 cm a musí být trefovány popořadě od kraje podstavce do středu. V případě zásahu více než jedné nábojnice se body nepočítají. Ze trefenu se, považuje i nábojnice, která je trefená a leží na kladině.Jedna nábojnice 1b, max. 10b.

2.  Svislé šuplíky - jeden bič

Jedna náměrná rána + 10 ran na 10 nábojnic umístěných ve svislých „šuplících“.  Postupně odshora dolů. Časový limit 1,5 min. V případě zásahu více než jedné nábojnice nebo nábojnice mimo pořadí, se body nepočítají.Ze trefenou se, považuje i nábojnice, která zasažená leží v šuplíku. Jedna nábojnice 1b, max. 10b.

3. Brnkačka se zpožděním - dva biče

Jedna náměrná ( p + l) + 5 prásků oběma biči současně se zpožděním. Zásah brnkačky 1b, max.10b.

4. Nábojnice na špalíku - jeden bič

Jedna náměrná + 5 ran. Na kladině je postaveno 5 špalíků 4x4x10 cm, vzdálených od sebe 15 cm. Na každém je nábojnice. Úkolem je srazit nábojnice aniž by spadly špalíky, postupně z předem určené strany. Pokud je trefena nábojnice a zároveň spadne vedlejší prázdný špalík, pokus je platný. 1 trefená nábojnice 2 body max. 10b.

Celkem max 40 b.

Volná sestava:

Čas max. 2 minuty.

Časový limit je odstartován a ukončen pokynem rozhodčího. Do volné sestavy závodník nesmí zařadit trefování cílů ani použít asistenta. Vyměnit biče během sestavy za jiné, lze pouze jednou (netýká se závady). Hodnotí se pouze technika ovládání bičů.


Hodnocení:

Technická obtížnost – 3 rozhodčí, každý 1 – 10 bodů, tedy max. 30 bodů

Styl a  provedení       – 3 rozhodčí, každý 1 –   5 bodů, tedy max. 15 bodů

Body se udělují po předvedení volné sestavy všech závodníků. Celkem max 45 b.

Konečné pořadí je stanoveno součtem všech bodů.

Pokud dojde ke shodě, o vítězi rozhodne souboj s bičem – tzv. Billiárd


 BILIÁRD - souboj s bičem

Tato soutěž může být vyhlášena i samostatně,pokud je dostatečný časový prostor.

Rozhodčí nalosují soutěžící do ,,pavouka" podle pořadí ze základních trefovaček.

Na kladině (výška 120 cm) je 11 nábojnic 15 cm od sebe.V tomto pořadí barev:

modrá-červená-modrá-červená-modrá-ČERNÁ-červená-modrá-červená-modrá-červená.

Soutěžící si vylosují pořadí, modrá začíná.

V trefování se střídají po chybě soupeře (netrefená nábojnice., dvě najednou nebo cizí barva).

Účel je trefit 5 nábojnic vlastní barvy bez pořadí a poslední černou nábojnici.

Pokud soutěžící trefí černou mimo pořadí vyhrává soupeř.

Vítěz je Mistrem České republiky

biče mistrovská třída