• slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Ovládání biče - mistrovská tř.

Mistrovství České republiky

v ovládání biče(bičů) - mistrovská třída


Podmínkou jsou minimálně 4 soutěžící pokud nebude splněna, 3 závodníci soutěží

 ve Velké ceně W-clubu v ovládání jednoho biče mistrovská třída.

A - trefování cílů

Obecné podmínky pro trefování cílů:

Jako cíle se používají prázdné brokové lovecké patrony(kuželky,špejle)

Trefená patrona(kuželka) je ta, která opustí podstavec (spadne z podstavce)

Trefená špejle je zlomená ikdyž zůstane v držáku(barevné rozlišení)

Sražení dvou a více patron(kuželek,špejlí) se bodově nezapočítává

Vzdálenost od cíle je vždy 2,7m od nejvzdálenějšího cíle

Náměrná rána bičem pouze dotyk podstavce ne cíle.


Trefovačky - základní

1. Nábojnice

10 ks prázdných loveckých nábojnic, vzdálených 15 cm od sebe. Jedna náměrná + 10 ran na 10 nábojnic v časovém limitu 1, 5 min. Nábojnice jsou umístěny na kladině ve výši 120 cm a musí být trefovány  postupně z předem určené strany. Jedna nábojnice je 1 bod, max. 10 bodů. V případě zásahu více než jedné nábojnice se body nepočítají.Vzdálenost 2,7 metru.

2.  Špejle horizontální

Na stojanu (tvaru U) ve výši 50 - 70 cm(od země) je vodorovně za sebou umístěno pět špejlí vzdálenost 15 cm.Vzdálenost 2,7 m od poslední nejvzdálenější špejle.1. náměrná + 5 ran.Účel je srazit špejle postupně.V případě zásahu více,než jedné špejle se body nepočítají.1. špejle 2 body max. 10 bodů.

3.  Svislé šuplíky

Vzdálenost 2,7 m, 10 ks nábojnic umístěných ve svislých „šuplících,“ které musí být trefovány postupně odspodu nahoru. Jedna náměrná + 10 ran na 10 nábojnice v časovém limitu 1,5 min. Za trefenou nábojnici se považuje ta, která opustí „šuplík“. V případě zásahu více než jedné nábojnice se body nepočítají.Výška šuplíku 10 cm.Nejvyšší šuplík je ve výšce 180 cm.Jedna nábojnice 1 bod, max. 10 bodů.

4. Špejle vertikální

Na stojanu ve výši 120 cm je v zákrytu za sebou vertikálně pět špejlí(15cm), barevně rozlišeno.
 Vzdálenost od sebe 15cm 1 náměrná + 5 ran.
Účelem je srazit špejle postupně. V případě zásahu více, než jedné špejle se body nepočítají.
1.špejle 2 body max. 10 bodů.Vzdálenost 2,7 m od poslední špejle.

5. Kuželky

 1 náměrná+ 5 ran na 5 kuželek(nábojnic). Jedna kuželka 2 body max. 10 bodů. Shození dvou kuželek se neboduje.Vzdálenost 2,7 m od zadní kuželky.Podstavec 30x30 cm výška 15-25 cm od země.
Kuželka (nábojnice) výška 5 cm.

6. Omotávky horizontální pravá a levá ruka

pravá ruka 1 náměrná, 5x omotávka na označené místo (na stojanu vpravo)
levá ruka 1 náměrná, 5x omotávka na označené místo (na stojanu vlevo)
1 bod za omotávku, max. 10 bodů.

7.  Omotávky vertikální jedna ruka

1 náměrná, 5x omotávka na označené místo(na stojanu dole)
1 náměrná, 5x omotávka na označené místo(na stojanu nahoře)
1 bod za omotávku, max. 10 bodů.
soutěžící se může snížit(přikrčit nebo pokleknout)

8. Brnkačka přendavačka

 Střídavě levou a pravou rukou,2 náměrné(l a p)+ 10 ran, max.10 bodů.Čas 1 minuta.

9.  Přendavačka nábojnice

Dvě náměrné (p+l) +10 ran střídavě pravou a levou rukou.Časový limit 1,5 minuty. V případě zásahu více než jedné nábojnice se body nepočítají.Nábojnice jsou umístěny na kladině ve výši 120 cm a musí být trefovány postupně od kraje podstavce do středu.Je dovoleno trefovat pravou rukou nábojnice odleva a opačně. Jedna nábojnice 1 bod, max. 10 bodů.Vzdálenost 2,7 m.

10. Rychlostřelba na nábojnice

10 ks nábojnic vzdálených 15 cm od sebe. Jedna náměrná + neomezený počet ran v časovém limitu 10 s. Nábojnice jsou umístěny na kladině ve výši 120 cm a musí být trefovány popořadě z předem určené strany. Za trefenou se považuje ta nábojnice, která opustí kladinu. V případě zásahu více než jedné nábojnice se body nepočítají.Jedna nábojnice 1 bod, max. 10 bodů.Vzdálenost 2,7 metru


B - Povinné prásky jeden bič:

Techniky práskání honáckým bičem video


1. Jednoduché práskání

Každý soutěžící si vylosuje a předvede 5 různých druhů 3x za sebou. 
1.spodní přímý vpřed
2.boční cílený vpřed
3.boční vpravo nebo vlevo
4.elstner
5.vertikála
6.horizontála
7.kladivo
8.rakušák
9.přední žabka
10.zadní žabka
11.nad hlavou vpravo(leváci nad hlavou vlevo)
12.hřbetní
13.,,australské kladivo" dvakrát protočené kladivo

Hodnocení: 3 rozhodčí 1 až 3 body, 1 základní prásk 9 b. max. 45 bodů.
  

2. Opakované práskání

Každý soutěžící si vylosuje a předvede pět různých druhů 3x za sebou.

1.srpování

2.muškování

3.jednostranné práskání

4.obranné véčko

5.jednostranné véčko

6.ležatá osmička

7.horizontální vlnovka
8.vertikální vlnovka
9.elstner s točením
10.,,helikoptéra" zrcadlová ležatá osmička

Hodnocení: 3 rozhodčí 1 až 3 body, 1 základní prásk 9 b. max. 45 bodů.
                   
 

3. Návazné práskání

Z těchto sedmi dvojic prásků si závodník vylosuje pět kombinací a ty předvede 3x bez mezitočení,
v plynulé návaznosti a bez časové prodlevy.

1. kladivo                          přední žabka
2. nad hlavou vpravo         hřbetní
3. spodní přímý vpřed        kladivo
4. kladivo                          elstner
5. rakušák                         zadní žabka
6. hřbetní                          rakušák
7. boční cílené vpřed          nad hlavou vpravo

Hodnocení: 3 rozhodčí 1 až 3 body, 1 základní prásk 9 b. max. 45 bodů.


4. Přendavačky

Soutěžící si vylosuje a předvede pět druhů 3x. Jednotlivé jednoduché prásky se nesmí opakovat.
1. kladivo
2. rakušák
3. přední žabka
4. zadní žabka
5. nad hlavou vpravo
6. hřbetní
7. elstner
8. boční vpravo nebo vlevo

Hodnocení: 3 rozhodčí 1 až 3 body, 1 základní prásk 9 b. max. 45 bodů.
 
                                                                                           
Prásky jsou omezeny v každé skupině časovým limitem 30 sec.

Soutěžící si může pomoci pohybem (chůze nebo úkrok, apd.).

C - Volná sestava jeden bič

      čas min. 1 minuta - max. 2, 5 minuty

Do volné sestavy závodník nesmí zařadit trefování cílů.
Hodnotí se pouze technika biče.

Hodnocení: 

Technická obtížnost:

3 rozhodčí, každý  1 – 10 bodů, max. 30 b.

Umělecký dojem a provedení:

3 rozhodčí, každý 1 – 5 body, max. 15 b.
D - trefování cílů dva biče

Náměrná rána bičem v pravé a levé ruce. Pouze dotyk podstavce ne cíle.

Vzdálenost 2,7 m od nejvzdálenějšího cíle.


1. Nábojnice dva biče

Dvě náměrné rány (p+l) +10 ran střídavě pravou a levou rukou .Časový limit 1,5 minuty. V případě zásahu více než jedné nábojnice se body nepočítají.Nábojnice jsou umístěny na kladině ve výši 120 cm a musí být trefovány popořadě od kraje podstavce do středu. Jedna nábojnice 1b, max. 10b.

2.  Svislé šuplíky dva biče

 Dvě náměrné rány (p+l) + 10 ran na 10 nábojnice v časovém limitu 1,5 min.Postupně odspodu nahoru. Za trefenou nábojnici se považuje ta, která opustí „šuplík“. V případě zásahu více než jedné nábojnice nebo nábojnice mimo pořadí se body nepočítají. 10 ks nábojnic umístěných ve svislých „šuplících“.Jedna nábojnice 1b, max. 10b.

3. Brnkačka se zpožděním dva biče

Oběma biči současně se zpožděním,1 náměrná (l+ p) + 5 pokusů dvojprásky l a p ruka,

 zásah brnkačky 1b, max.10b.

4. Dva špalíky na sobě - jeden bič

Jedna náměrná + 5 ran.Na kladině je postaveno 5 špalíků 4x4x10 cm, vzdálených od sebe 15 cm. Na každém je nábojnice. Úkolem je srazit nábojnice aniž by spadly špalíky, postupně z předem určené strany. Pokud je trefená nábojnice a zároven spadne vedlejší prázdný špalík pokus je platný.
1 trefená nábojnice 2 body max. 10b.

5.  Špejle horizontální dva biče

Dvě náměrné(p+l), 5 ran pravou a 5 ran levou rukou na střídačku.Z venkovní strany stojanu vpravo i vlevo (tvaru U šířka 15-25cm) ve výši 50 - 70 cm(od země) je vodorovně za sebou umístěno pět špejlí délky 15cm, vzdálenost 15 cm.Účel je srazit špejle postupně.V případě zásahu více,než jedné špejle nebo mimo pořadí se body nepočítají. 1 špejle 1b, max. 10b.

F - Volná sestava s hudbou

Obecné podmínky:

Čas min. 1 minuta max. 3 minuty.
Bič, či biče lze během volné sestavy vyměnit za jiné pouze jednou (netýká se závady).
Časový limit je odstartován pokynem rozhodčího. Konec oznámí gestem závodník.
Do volné sestavy závodník nesmí zařadit trefování cílů ani použít asistenta.
Hodnotí se pouze technika ovládání bičů.

Hodnocení:

Technická obtížnost – 3 rozhodčí,

každý má možnost udělit 1 – 10 bodů, tedy max. 30 bodů

Umělecký dojem - provedení – 3 rozhodčí,

každý má možnost udělit 1 – 5 bodů, tedy max. 15 bodů

Body se udělují po předvedení volné sestavy všech závodníků.

Konečné pořadí je stanoveno součtem všech bodů z trefovaček,povinných prásků(jeden bič),
volné sestavy jeden bič,trefovačky dva biče,(povinné prásky dva biče), volná sestava dva biče.
Pokud dojde ke shodě bodů na 1. , 2. nebo 3.místě platí nasledující.
Souboj s bičem biliárd(viz. obecné pravidla).


Vítěz je Mistrem republiky v ovládání biče - mistrovská třída.