• slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Nové závody - 1. Soutěž

ZIMNÍ CENA

3. února 2024 pozvánka ZDE

Místo: Rodná nedaleko Tábora

Souřadnice: 14.8443270 , 49.4892004

Zápis účastníků : 8:00 hod

Start soutěží : 9:00 hod

Pravidla soutěže : viz níže

Pravidla lukostřelba : viz níže

Vyhlášení výsledků dle počtu účastníků : 20:00 - 21:00 hod

Startovné: 400  

Občerstvení zajištěno bufet v budově kulturního domu

Nejbližší restaurace Mladá Vožice 7 km 10 minut autem

Ubytování: kulturní dům Rodná (vlastní karimatka a spacák)

Rekreační areál Těchobuz – asi 12 km –  300 Kč/osoba/noc 

www.rekreacetechobuz.cz

Tel.: 722 576 458

Turistická ubytovna také v Těchobuzi –  300 Kč/osoba/noc

http://m.techobuz.cz/turista/ubytovani#scroll

Tel.: 777 032 033

Penzion Záložna v Mladé Vožici – 7 km -  500 Kč/osoba/noc

https://penzion-zalozna.hotel.cz/

Tel.: 222539539

Dále je možno najít na internetu ubytování v Pacově – 15 km

nebo v Táboře -20 km v různých penzionech.

Akce se koná  v kulturním domě

V případě příznivého počasí možnost tréninkových terčů,

venku za budovou kulturního domu.

Hlavní pořadatel: František Stejskal W-club

Kontakt: František Stejskal, tel: 607 104 452

email: f-stejskal@volny.cz

REGISTRACE : ZDE

OBECNÁ PRAVIDLA : ZDE

Pravidla soutěží mohou být upravena hlavním

pořadatelem v den soutěže, vzhledem k počtu účastníků.

HOD NOŽEM

1. Obecná pravidla disciplíny nůž

2. Soutěžní pravidla nůž

3. Speciální disciplíny nůž


1. Obecná pravidla disciplíny nůž

- Lze použít nože(3 kusy) jakékoliv konstrukce s jedním hrotem.
- Parametry nůž min. délka 23 cm, max. šířka čepele 6 cm.
- Úchop a technika hodu nože je libovolná (i bez otáčky) .
- Ústup vzad možný max. 2 metry od aktuální mety.
- Přední noha(celé chodidlo) musí být za aktuální metou a před následující metou.
- Disciplíny nejsou časově omezeny, soutěžící nesmí její průběh neúměrně nebo úmyslně protahovat.
- Soutěžící si vylosují pořadí. Po dohodě s rozhodčím může soutěžit mimo pořadí (více disciplín).
- Soutěžící může využít nápovědy jiné osoby, kterou si sám určí (ne rozhodčí, zapisovatel-ka).
- Terč s pěti kruhy 10 cm - 5 b., 20 cm - 4 b., 30 cm - 3 b., 40 cm - 2 b., 50 cm -1 b.
- Terč A-papírový může být nalepen na tenkém kartonu. B-nastříkaný přímo na dřevo.
- Pořadí hodů zleva doprava 3 terče, výška středu 150 cm
- Podmínka kategorie ŽENY je minimálně 4 závodnice, aby byly hodnoceny zvlášť.
- Nůž platí jak je zaseknutý v terči, nevytahuje se.
- Špička nože musí být v terči, platí železo ,,píše", jakákoliv část čepele nože, která je zaseknutá v terči.
- Tréninkové terče nemusí mít bílou barvu, a můžou mít menší průměr než 50 cm.
- Označená soutěžní zona od terčů je 10 metrů

2. Soutěžní pravidla nůž

3 zkušební hody na vzdálenosti 3 metry

1. KOLO

3 metry 3 hody
4 metry 3 hody
5 metrů 3 hody
6 metrů 3 hody
7 metrů 3 hody
15 hodů max. počet bodů 75

2. KOLO

3 metry 3 hody
4 metry 3 hody
5 metrů 3 hody
6 metrů 3 hody
7 metrů 3 hody
15 hodů max. počet bodů 75

3. KOLO

3 metry 3 hody
4 metry 3 hody
5 metrů 3 hody
6 metrů 3 hody
7 metrů 3 hody
15 hodů max. počet bodů 75

4. KOLO

3 metry 3 hody
4 metry 4 hody
5 metrů 3 hody
6 metrů 3 hody
7 metrů 3 hody
15 hodů max. počet bodů 75

Součet bodů ze všech čtyř kol určí vítěze

Pokud dojde k rovnosti bodů na 1., 2. nebo 3. místě platí následující:

další páté kolo všechny hody se počítají

Pokud dojde k rovnosti bodů na 4. místě a dále.
Rozhoduje větší počet zásahů 5 bodů, 4 body.

Soutěžící s nejvyšším počtem bodů je vítěz

3. Speciální disciplíny nůž

1. ZÁKLADNÍ METY

3 metry 12 hodů 2 nejhorší se nepočítají
5 metrů 12 hodů 2 nejhorší se nepočítají
7 metrů 12 hodů 2 nejhorší se nepočítají

2. WESTERNOVÉ V SEDĚ ZA STOLEM


První kolo kvalifikace všichni, druhé 5 nejlepších dle počtu bodů.
Součet prvního a druhého kola určí vítěze.
Rozstřel další 3. kolo.

V sedě za stolem(hrana stolu na 3 metrech). Nože leží na stole.

Soutěžící sedí proti středovému terči a neposouvá se vlevo nebo vpravo.

Může být použita lavice nebo židle.

Vzdálenost 3 metry, 3 ostré hody.

3. HÁZENÍ NA ČAS

Pořadatel zajistí dovezení 30 kusů nožů na soutěž.

Během časového limitu 20 vteřin naházet co nejvíce nožů po jednom do terče.

Vrhač má 6 zkušebních hodů.

Parametry nože(nožů).

 minimální délka 23 cm maximální délka 40 cm.

 minimální šířka 30 mm maximální šířka 50 mm.

 minimální váha nože 195 gramů.

Terč o průměru 50 cm střed 150 cm od země.

Vzdálenost 3 m od terče

Závodník se musí pohybovat oběma nohama v rozmezí 2 metrů od aktuální mety(3-5m)

Vrhač má v ruce tolik nožů kolik udrží, zbytek má

A) na stole(80 cm od země),

B) ve speciálním pozdře na opasku

Jakýkoliv nůž, který je zabodnutý mimo terč(50cm) nebo po odrazu spadne na zem je neplatný

 Dva nože najednou se nepočítají byt jsou zabodnuty v terči.

ROZHODČÍ dává pokyn 3,2,1 START ukončuje slovem STOP měření stopkami.

Jeden nůž jeden bod.

4. SOUBOJ S NOŽEM

Jde o vyřazovací závod dvojic, soutěží se formou souboje.

Závodníci budou zapsáni do tabulky ,,pavouk" dle pořadí ze soutěže hod nožem. Pouze 8 nejlepší.

1. a 8., 2. a 7., 3. a 6., 4. a 5.

Hází se na dvě vítězná kola 2:0 nebo 2:1

Do každého následujícího kola postupuje z dvojice ten, který:

a/ zabodne nůž do svého terče jako jediný z dvojice

b/ zabodne nůž dříve

Při současném zásahu terče vítězí ten, kdo má nůž blíže ke středu terče.

Přední noha 3-3,5 m, ramena rovnoběžně s cílem, obličej směrem k cíli, dlaně na hrudi přímo pod krkem.

Možnost držet opačnou rukou pouzdro s nožem.

Úchop je možný pouze za rukojeť nože.

Nůž je umístěn v pouzdře na opasku nebo za opaskem,

Jeho střed je níže než pupek vrhače, a špice nože směřuje dolů.

Terč o průměru 50 cm, střed 150 cm od země.

Minimální bezpečná vzdálenost terčů od sebe je 4 metry.


HOD TOMAHAWKEM

1. Obecná pravidla disciplíny sekera

2. Soutěžní pravidla sekera

3. Speciální disciplíny sekera


1. Obecná pravidla disciplíny sekera

- Lze použít sekery(3 kusy) jakékoliv konstrukce s jedním ostřím.
- Parametry sekery max. šířka ostří 12 cm, min. váha 500 gramů
- nezáleží na technice hodu ani směru topůrka v terči nahoru nebo dolů
- Ústup vzad možný max. 2 metry od aktuální mety
- Přední noha(celé chodidlo) musí být za aktuální metou a před následující metou.
- Disciplíny nejsou časově omezeny, soutěžící nesmí její průběh neúměrně nebo úmyslně protahovat.
- Soutěžící si vylosují pořadí.
- Soutěžící může využít nápovědy jiné osoby, kterou si sám určí (ne rozhodčí, zapisovatel-ka).
- Terč s pěti kruhy 10 cm - 5 b., 20 cm - 4 b., 30 cm - 3 b., 40 cm - 2 b., 50 cm -1 b.
- Terč A-papírový může být nalepen na tenkém kartonu. B-nastříkaný přímo na dřevo.
- Pořadí hodů zleva doprava 3 terče, výška středu 150 cm
- Podmínka kategorie ŽENY je minimálně 4 závodnice, aby byly hodnoceny zvlášť.
- Rozhodčí se může zúčastnit soutěže za podmínky, že si závodníci zvolí osobu,
   které jej po dobu výkonu zastoupí.
- Ostří sekery musí být v terči, platí železo ,,píše", jakákoliv část čepele sekery, která je zaseknutá v terči.
- Železo platí celá plocha čepele až po oko sekery kde je topůrko.
- Tréninkové terče nemusí mít bílou barvu, a můžou mít menší průměr než 50 cm.
- Označená soutěžní zona od terčů je 10 metrů

2. Soutěžní pravidla sekera

3 zkušební hody na vzdálenosti 4 metry

1. KOLO

4 metry 3 hody
5 metry 3 hody
6 metrů 3 hody
7 metrů 3 hody
8 metrů 3 hody
15 hodů max. počet bodů 75

2. KOLO

4 metry 3 hody
5 metry 3 hody
6 metrů 3 hody
7 metrů 3 hody
8 metrů 3 hody
15 hodů max. počet bodů 75

3. KOLO

4 metry 3 hody
5 metry 3 hody
6 metrů 3 hody
7 metrů 3 hody
8 metrů 3 hody
15 hodů max. počet bodů 75

4. KOLO

4 metry 3 hody
5 metry 4 hody
6 metrů 3 hody
7 metrů 3 hody
8 metrů 3 hody
15 hodů max. počet bodů 75

Součet bodů ze všech čtyř kol určí vítěze

Pokud dojde k rovnosti bodů na 1., 2. nebo 3. místě platí následující:

další páté kolo všechny hody se počítají

Pokud dojde k rovnosti bodů na 4. místě a dále.
Rozhoduje větší počet zásahů 5 bodů, 4 body.

Soutěžící s nejvyšším počtem bodů je vítěz

3. Speciální disciplína sekera

1. ZÁKLADNÍ METY

4 metry 12 hodů 2 nejhorší se nepočítají
5 metrů 12 hodů 2 nejhorší se nepočítají
7 metrů 12 hodů 2 nejhorší se nepočítají

2. WESTERNOVÉ VSEDĚ ZA STOLEM

První kolo kvalifikace všichni, druhé 5 -8  nejlepších dle počtu bodů.
Součet prvního a druhého kola určí vítěze.
Rozstřel další 3. kolo.

V sedě za stolem(hrana stolu na 4 metrech), sekery položeny na stole

Soutěžící sedí proti středovému terči a neposouvá se vlevo nebo vpravo.

Může být použita lavice nebo židle.

Vzdálenost 4 metry, 3 ostré hody.LUKOSTŘELBA

 4. února neděle 9 - 12 hod

Vzdálenost 10 metrů 6 šípů , jeden nejhorší se nepočítá
Vzdálenost 14 metrů 6 šípů , jeden nejhorší se nepočítá
dle počtu účastníků může být i druhé kolo
kategorie muži + ženy
v případě shody bodů na 1. , 2, a 3. místě rozstřel na 3 šípy vzdálenost 10 metrů.

ZDOKONALOVACÍ KURZ LUKOSTŘELBY

4. února neděle od  12 hod

Více informací ZDE