• slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Nové závody - 2. Soutěž

Odemykání terčů

Datum : 15. dubna 2023

O Pohár ranče Partaci

Datum :  15. července 2023

Místo : Ranč Partaci Neporadza Slovensko

Souřadnice : 18.1566185 , 48.8295647

Zápis účastníků : 8:00 - 8:30 hod

Zahájení : 8:45 hod

Start soutěží . 9:00 hod

Konec soutěží : 17:00 - 18:00  hod dle počtu účastníků

Vyhlášení výsledků : 18:00 - 19:00 hod

Startovné : 450 kč = 18 euro, sleva pro členy W-clubu 50kč=2eura(400kč=16euro)

Občerstvení zajištěno

Ubytování : vlastní stan(auto), velký plátěný vojenský stan

Akce se koná za každého počasí

Hlavní pořadatel : Martin Juhos (W-club)

Kontakt : Martin Juhos +421 948 101 955

email : martin.juhos123@gmail.com

Po dobu trvání akce zajištěn zdravotnický dozor.


Obecná pravidla disciplíny nůž

Soutěžní pravidla nůž

Obecná pravidla soutěže ZDE

Speciální disciplíny nůž

Obecná pravidla disciplíny nůž

- Lze použít nože(3 kusy) jakékoliv konstrukce s jedním hrotem.
- Mezinárodní pravidla nůž min. délka 23 cm, max. šířka čepele 6 cm.
- Úchop a technika hodu nože je libovolná (i bez otáčky) .
- Ústup vzad možný max. 2 metry od aktuální mety(pata zadní nohy)
- Disciplíny nejsou časově omezeny, soutěžící nesmí její průběh neúměrně nebo úmyslně protahovat.
- Soutěžící si vylosují pořadí. Po dohodě s rozhodčím může soutěžit mimo pořadí (více disciplín).
- Soutěžící může využít nápovědy jiné osoby, kterou si sám určí (ne rozhodčí, zapisovatel-ka).
- Terč s pěti kruhy 10 cm - 5 b., 20 cm - 4 b., 30 cm - 3 b., 40 cm - 2 b., 50 cm -1 b.
- Terč A-papírový může být nalepen na tenkém kartonu. B-nastříkaný přímo na dřevo.
- Pokud jsou k dispozici 3 terče, levý 150 cm, střední 130 cm, pravý 150 cm
- Pořadí hodů zleva doprava
- Podmínka kategorie ŽENY je minimálně 4 závodnice, aby byly hodnoceny zvlášť.
- Rozhodčí se může zúčastnit soutěže za podmínky, že si závodníci zvolí osobu,
   které jej po dobu výkonu zastoupí.
- Nůž platí jak je zaseknutý v terči, nevytahuje se.
- Špička nože musí být v terči, platí železo ,,píše", jakákoliv část čepele nože, která je zaseknutá v terči.
- Tréninkové terče nemusí mít bílou barvu, a můžou mít menší průměr než 50 cm.

Soutěžní pravidla nůž

3 zkušební hody na vzdálenosti 3 metry

1. KOLO

3 metry 3 hody
4 metry 3 hody
5 metrů 3 hody
6 metrů 3 hody
7 metrů 3 hody
15 hodů max. počet bodů 75

2. KOLO

3 metry 3 hody
4 metry 3 hody
5 metrů 3 hody
6 metrů 3 hody
7 metrů 3 hody
15 hodů max. počet bodů 75

3. KOLO

3 metry 3 hody
4 metry 3 hody
5 metrů 3 hody
6 metrů 3 hody
7 metrů 3 hody
15 hodů max. počet bodů 75

4. KOLO

3 metry 3 hody
4 metry 4 hody
5 metrů 3 hody
6 metrů 3 hody
7 metrů 3 hody
15 hodů max. počet bodů 75

Součet bodů ze všech čtyř kol určí vítěze

Pokud dojde k rovnosti bodů na 1., 2. nebo 3. místě platí následující:

další páté kolo všechny hody se počítají

Soutěžící s nejvyšším počtem bodů je vítěz


Obecná pravidla soutěže ZDE


SPECIÁLNÍ DISCIPLÍNY NŮŽ


První kolo kvalifikace všichni, druhé 5 nejlepších dle počtu bodů.
Součet prvního a druhého kola určí vítěze.
Rozstřel další 3. kolo.

1. WESTERNOVÉ V SEDĚ ZA STOLEM

V sedě za stolem(hrana stolu na 3 metrech). Nože leží na stole.

Soutěžící sedí proti středovému terči a neposouvá se vlevo nebo vpravo.

Může být použita lavice nebo židle.

Vzdálenost 3 metry, 3 ostré hody.

2. ZÁLESÁK

Na standartním terči je umístěno 5 ks hracích karet(58x90mm).
Je rozdělen čárou svisle a vodorovně na 4 stejné výseče.
V každé je ve středu umístěna karta, pátá je ve středu terče.
Jeden zkušební hod na jakoukoliv kartu.
Pět soutěžních hodů, v pořadí levá horní, pravá horní, pravá spodní, levá spodní a středová karta.
Bodování zásah výseče 1 bod, naseknutá karta přes hranu 2 body, čístý zásah na plochu karty 3 body.
Středová karta má pouze zásah za 2 a 3 body.
Vzdálenost 3 m od terče
Závodník se musí pohybovat oběma nohama v rozmezí 2 metrů od aktuální mety(3-5m)

3. OBHAZOVÁNÍ POSTAVY

Okolo siluety (člověk) je umístěno 15 cílů (kruh o průměru 10 cm) ve vdálenosti 12 cm od obrysu.

Nebo sportovní verze dva kruhy o průměru 30 cm nad sebou, a cíle ve tvaru ,,osmičky" okolo.

Vzdálenost je 3 metry od terče.

Závodník se musí pohybovat oběma nohama v rozmezí 2 metrů od aktuální mety(3-5m)

3 zkušební hody na kterýkoliv cíl.

15 ostrých hodů 5x po 3 nožích (min 3 nože dle pravidel)

Směr a pořadí hodů odspodu zleva nahoru doprava a dolů (po směru hodinových ručiček).

Zásah cíle 5 bodů, zásah vedle nebo cíle mimo pořadí 0 bodů, zásah postavy(kruhu) -10bodů.

Pokud je zasažen cíl mimo pořadí závodník si může odstranit nůž.


4. Souboj s nožem

Jde o vyřazovací závod dvojic, soutěží se formou souboje.

Závodníci budou zapsáni do tabulky ,,pavouk" dle pořadí ze soutěže hod nožem. Pouze 8 nejlepší.

1. a 8., 2. a 7., 3. a 6., 4. a 5.

Hází se na dvě vítězná kola 2:0 nebo 2:1

Do každého následujícího kola postupuje z dvojice ten, který:

a/ zabodne nůž do svého terče jako jediný z dvojice

b/ zabodne nůž dříve

Při současném zásahu terče vítězí ten, kdo má nůž blíže ke středu terče.

Přední noha 3-3,5 m, ramena rovnoběžně s cílem, obličej směrem k cíli, dlaně na hrudi přímo pod krkem.

Možnost držet opačnou rukou pouzdro s nožem.

Úchop je možný pouze za rukojeť nože.

Nůž je umístěn v pouzdře na opasku nebo za opaskem,

Jeho střed je níže než pupek vrhače, a špice nože směřuje dolů.

Terč o průměru 50 cm, střed 150 cm od země.

Minimální bezpečná vzdálenost terčů od sebe je 4 metry.

5. HÁZENÍ NA ČAS

Pořadatel zajistí dovezení 30 kusů nožů na soutěž.

Během časového limitu 20 vteřin naházet co nejvíce nožů po jednom do terče.

Vrhač má 6 zkušebních hodů.

Parametry nože(nožů).

 minimální délka 23 cm maximální délka 40 cm.

 minimální šířka 30 mm maximální šířka 50 mm.

 minimální váha nože 195 gramů.

Terč o průměru 50 cm střed 150 cm od země.

Vzdálenost 3 m od terče

Závodník se musí pohybovat oběma nohama v rozmezí 2 metrů od aktuální mety(3-5m)

Vrhač má v ruce tolik nožů kolik udrží, zbytek má

A) na stole(80 cm od země),

B) ve speciálním pozdře na opasku

Jakýkoliv nůž, který je zabodnutý mimo terč(50cm) nebo po odrazu spadne na zem je neplatný

 Dva nože najednou se nepočítají byt jsou zabodnuty v terči.

ROZHODČÍ dává pokyn 3,2,1 START ukončuje slovem STOP měření stopkami.

Jeden nůž jeden bod.

Obecná pravidla disciplíny sekera

Soutěžní pravidla sekera

Obecná pravidla soutěže ZDE

Speciální disciplíny sekera

Obecná pravidla disciplíny sekera

- Lze použít sekery(3 kusy) jakékoliv konstrukce s jedním hrotem.
- Mezinárodní pravidla sekera max. šířka ostří 12 cm, min. váha 500 gramů
- nezáleží na technice hodu ani směru topůrka v terči nahoru nebo dolů
- Ústup vzad možný max. 2 metry od aktuální mety(pata zadní nohy)
- Disciplíny nejsou časově omezeny, soutěžící nesmí její průběh neúměrně nebo úmyslně protahovat.
- Soutěžící si vylosují pořadí. Po dohodě s rozhodčím může soutěžit mimo pořadí (více disciplín).
- Soutěžící může využít nápovědy jiné osoby, kterou si sám určí (ne rozhodčí, zapisovatel-ka).
- Terč s pěti kruhy 10 cm - 5 b., 20 cm - 4 b., 30 cm - 3 b., 40 cm - 2 b., 50 cm -1 b.
- Terč A-papírový může být nalepen na tenkém kartonu. B-nastříkaný přímo na dřevo.
- Pokud jsou k dispozici 3 terče, levý 150 cm, střední 130 cm, pravý 150 cm
- Pořadí hodů zleva doprava
- Podmínka kategorie ŽENY je minimálně 4 závodnice, aby byly hodnoceny zvlášť.
- Rozhodčí se může zúčastnit soutěže za podmínky, že si závodníci zvolí osobu,
   které jej po dobu výkonu zastoupí.
- Ostří sekery musí být v terči, platí železo ,,píše", jakákoliv část čepele sekery, která je zaseknutá v terči.
- Železo platí celá plocha čepele až po oko sekery kde je topůrko.
- Tréninkové terče nemusí mít bílou barvu, a můžou mít menší průměr než 50 cm.

Soutěžní pravidla sekera

3 zkušební hody na vzdálenosti 4 metry

1. KOLO

4 metry 3 hody
5 metry 3 hody
7 metrů 3 hody
8 metrů 3 hody
10 metrů 3 hody
15 hodů max. počet bodů 75

2. KOLO

4 metry 3 hody
5 metry 3 hody
7 metrů 3 hody
8 metrů 3 hody
10 metrů 3 hody
15 hodů max. počet bodů 75

3. KOLO

4 metry 3 hody
5 metry 3 hody
7 metrů 3 hody
8 metrů 3 hody
10 metrů 3 hody
15 hodů max. počet bodů 75

4. KOLO

4 metry 3 hody
5 metry 4 hody
7 metrů 3 hody
8 metrů 3 hody
10 metrů 3 hody
15 hodů max. počet bodů 75

Součet bodů ze všech čtyř kol určí vítěze

Pokud dojde k rovnosti bodů na 1., 2. nebo 3. místě platí následující:

další páté kolo všechny hody se počítají

Soutěžící s nejvyšším počtem bodů je vítěz


Obecná pravidla soutěže ZDESpeciální disciplíny sekera

První kolo kvalifikace všichni, druhé 5 nejlepších dle počtu bodů.
Součet prvního a druhého kola určí vítěze.
Rozstřel další 3. kolo.

1. WESTERNOVÉ V SEDĚ ZA STOLEM

V sedě za stolem(hrana stolu na 4 metrech), sekery položeny na stole

Soutěžící sedí proti středovému terči a neposouvá se vlevo nebo vpravo.

Může být použita lavice nebo židle.

Vzdálenost 4 metry, 3 ostré hody.

2. ZÁLESÁK

Na standartním terči je umístěno 5 ks hracích karet(58x90mm).
Je rozdělen čárou svisle a vodorovně na 4 stejné výseče.
V každé je ve středu umístěna karta, pátá je ve středu terče.
Jeden zkušební hod na jakoukoliv kartu.
Pět soutěžních hodů, v pořadí levá horní, pravá horní, pravá spodní, levá spodní a středová karta.
Bodování zásah výseče 1 bod, naseknutá karta přes hranu 2 body, čístý zásah na plochu karty 3 body.
Středová karta má pouze zásah za 2 a 3 body.
Vzdálenost 4 m od terče
Závodník se musí pohybovat oběma nohama v rozmezí 2 metrů od aktuální mety(4-6m)

3. OBHAZOVÁNÍ POSTAVY

Okolo siluety (člověk) je umístěno 15 cílů (kruh o průměru 10 cm) ve vdálenosti 12 cm od obrysu.

Nebo sportovní verze dva kruhy o průměru 30 cm nad sebou, a cíle ve tvaru ,,osmičky" okolo.

Vzdálenost je 4 metry od terče

Závodník se musí pohybovat oběma nohama v rozmezí 2 metrů od aktuální mety(4-6m)

3 zkušební hody na kterýkoliv cíl.

15 ostrých hodů 5x po 3 sekerách (min 3 sekery dle pravidel)

Směr a pořadí hodů odspodu zleva nahoru doprava a dolů (po směru hodinových ručiček). 

Zásah cíle 5 bodů, zásah vedle nebo cíle mimo pořadí 0 bodů, zásah postavy -10bodů.

Pokud je zasažen cíl mimo pořadí závodník si může odstranit sekeru.

4. Souboj se sekerou

Jde o vyřazovací závod dvojic, soutěží se formou souboje.

Závodníci budou zapsáni do tabulky ,,pavouk" dle pořadí ze soutěže hodu sekerou. Pouze 8 nejlepší.

1. a 8., 2. a 7., 3. a 6., 4. a 5.

Hází se na dvě vítězná kola 2:0 nebo 2:1

Do každého následujícího kola postupuje z dvojice ten, který:

a/ zabodne sekeru do svého terče jako jediný z dvojice

b/ zabodne sekeru dříve

Při současném zásahu terče vítězí ten, kdo má sekeru blíže ke středu terče.

POSTOJ VRHAČE:

Přední noha 4-4,5 m, ramena rovnoběžně s cílem, obličej směrem k cíli, obě ruce za zády.

Úchop je možný pouze za topůrko sekery.

Podstavec nebo stůl výška 80 cm umístěný před vrhačem na něm leží sekera

Polovina délky topůrka může přesahovat hranu stolu směrem k vrhači.

Terč o průměru 50 cm, střed 150 cm od země.

Minimální bezpečná vzdálenost terčů od sebe je 4 metry.

5. HÁZENÍ NA ČAS

Pravidla budou upřesněna minimálně 1 měsíc před soutěží.
MAJSTER BIČA

 Trefování cílů bičem

Odemykání terčů 15. dubna Ranč Partaci Slovensko

Jarní cena 22. dubna 2023 Stonetown

Velká cena 10. června 2023 Beaver City

O Pohár Ranče Partaci 15. července 2023 Slovensko

Mistři biče 26. srpna Fort Hary

Mistrovství České republiky 16. září Hill Valley

Obecná pravidla disciplíny bič

Soutěžní pravidla bič

Obecná pravidla soutěže ZDE

Obecná pravidla disciplíny bič

- soutěží se pouze s jedním bičem. Doporučená délka jsou 3 metry.

- práskačka délka není omazena, tlouštka 4 mm, koncový střapec max. 5 cm.

- jako cíle se používají prázdné brokové lovecké patrony nebo špejle

- trefená patrona je ta, která je povalena na podstavec

- trefená špejle je zlomená ikdyž zůstane v držáku

- sražení dvou a více patron a špejlí se bodově nezapočítává

- vzdálenost od cíle jsou vždy 2,7m

Dle počtu účastníků může být vyhodnocení soutěže rozděleno takto:
- A mistrovská třída ( titul mistr ČR v ovládání biče mistr. nebo amat. třída)
- B amatérská třída (3 a více účastí na  soutěžích)
- C začátečník (účast na 1nebo 2 soutěžích s bičem)
minimálně 4 závodnici v jedné kategorii, jinak můžou být kategorie(A+B, B+C...) spojeny.
Pokud se zůčastní minimálně 4 ženy může být  zvlášt vyhlášena i tato kategorie(bez rozdílu A,B a C)

Soutěžní pravidla bič

1. Nábojnice

10 ks prázdných loveckých nábojnic, vzdálených 15 cm od sebe. Jedna nástřelná + 10 ran na 10 nábojnic v časovém limitu 1, 5 min. Nábojnice jsou umístěny na kladině ve výši 120 cm a musí být trefovány  popořadě z předem určené strany. Jedna nábojnice je 1 bod, max. 10 bodů.

2.  Špejle horizontální

Na stojanu ve tvaru U ve výši 50 - 70 cm od země, je vodorovně za sebou umístěno pět špejlí vzdálenost 15 cm.
1 nástřelná + 5 ran.Účelem je srazit špejle postupně. 1. špejle 2 body max. 10 bodů.

3.  Svislé šuplíky

 Ve svislých „šuplících,“ je umístěno 10 ks nábojnic které musí být trefovány postupně odspodu nahoru. Jedna nástřelná + 10 ran na 10 nábojnice v časovém limitu 1,5 min. Za trefenou nábojnici se považuje ta, která opustí „šuplík“Výška šuplíku 10 cm.Nejvyšší šuplík je ve výšce 180 cm.Jedna nábojnice 1 bod, max. 10 bodů.

4.  Omotávky vertikální jedna ruka

1 nástřelná, 5x omotávka na označené místo(na stojanu dole)
1 nástřelná, 5x omotávka na označené místo(na stojanu nahoře)
1 bod za omotávku, max. 10 bodů

5. Brnkačka přendavačka

 Střídavě levou a pravou rukou,2 nástřelné(l a p)+ 10 ran, max.10 bodů.Čas 1 minuta.

6. Rychlostřelba na nábojnice

10 ks nábojnic vzdálených 15 cm od sebe. Jedna nástřelná + neomezený počet ran v časovém limitu 10 s. Nábojnice jsou umístěny na kladině ve výši 120 cm a musí být trefovány popořadě z předem určené strany. Za trefenou se považuje i ta nábojnice, která zůstane povalená na kladině.Jedna nábojnice 1 bod, max. 10 bodů.

Závodník s největším počtem bodů se stává vítězem.

Pokud dojde ke shodě bodů na 1. , 2. , 3. nebo 4. místě rozhoduje níže popsaný rozstřel.

 BILIÁRD - souboj s bičem

Tato soutěž může být vyhlášena i samostatně,pokud je dostatečný časový prostor.

Rozhodčí nalosují soutěžící do ,,pavouka" podle pořadí ze základních trefovaček.

Na kladině (výška 120 cm) je 11 špalíků 15 cm od sebe.V tomto pořadí barev:

modrá-červená-modrá-červená-modrá-ČERNÁ-červená-modrá-červená-modrá-červená.

Soutěžící si vylosují pořadí, modrá začíná.

V trefování se střídají po chybě soupeře (netrefený šp., dva najednou nebo cizí barva).

Účel je trefit 5 špalíků své barvy bez pořadí a poslední černou.

Pokud soutěžící trefí černou mimo pořadí vyhrává soupeř.

Obecná pravidla soutěže ZDE


LUKOSTŘELBA

Obecná pravidla disciplíny lukostřelba

Soutěžní pravidla lukostřelba

Obecná pravidla soutěže ZDEObecná pravidla disciplíny lukostřelba


 1. Lze použít luk jakékoliv konstrukce , holý bez mířidel, stabilizátorů a vypouštěče. Opatřen může být pouze zakládkou, cucáčkem, butonem a značkami na tětivě, nebo chrániči prstů. Použití šípů je bez omezení, minimální počet 8 kusů.

 2. NUTNOU PODMÍNKOU JE TOULEC NA ŠÍPY, umístěn kdekoliv na těle, další střelecké pomůcky jako střelecká rukavice, chránič prstů, nebo zápěstí jsou doporučeny.

 3. Není-li uvedeno jinak v propozicích k jednotlivým disciplínám, výchozí pozicí pro střelbu jsou obě ruce podél těla a toulec se zasunutými šípy upevněný na těle.


 4. Závod organizují minimálně 2 rozhodčí včetně zapisovatele výsledků, kteří před závodem podrobně poučí soutěžící o bezpečnosti při závodu a kteří v průběhu závodu na bezpečnost dohlíží. V této souvislosti pro zajištění bezpečnosti závodníků, mají rozhodčí právo, závod kdykoliv přerušit. Pokyny rozhodčích je nutno bezpodmínečně respektovat všemi účastníky závodu, tzn. závodníky, ale i diváky.

5. Při zásahu čáry oddělující kruhy na terči, počítá se vyšší hodnota.

 6. Při účasti dětí bude vyhlášena dětská kategorie s úpravou jednotlivých disciplín
    (vzdálenost, počet šípů, čas, atd.)

Soutěžní pravidla lukostřelba

1. Vzdálenost 10 m

 8 šípů, dva nejhorší se nepočítají.
terč 50 cm body 1- 10 střed.

2. Vzdálenost 15 m

8 šípů, dva nejhorší se nepočítají.
terč 50 cm body 1 - 10 střed.

3. Vzdálenost 20 m

8 šípů, dva nejhorší se nepočítají.
terč 50 cm body 1 - 10 střed.

SPECIÁLNÍ DISCIPLÍNY

1/ Střelba zpod překážky v kleče

vzdálenost     10 metrů

počet šípů     6 bez nástřelu
čas                60 vteřin
terč               50 cm v průměru
bodování       počítá se součet kruhů (maximum: 6 x 10 = 60 bodů)
popis disciplíny: střelec klečí za překážkou (stěnou), která je 115 cm nad zemí, 
střílí pod překážkou (poloha v kleče není podm.)
2/ Střelba ve stoje s vykloněním z úkrytu
vzdálenost            10 metrů
počet šípů             6 bez nástřelu
čas                      60 vteřin
terč                     50 cm v průměru
bodování              počítá se součet kruhů (maximum: 6 x 10 = 60 bodů)
popis disciplíny: střelec stojí za úkrytem (stěnou) 15 cm od svislé hrany bokem, nohy má vedle sebe,  při střelbě se z úkrytu vykloní
3/ Rychlostřelba, maximální počet šípů v časovém limitu
vzdálenost        10 m, 15 m a 20 m
počet šípů         kolik závodník stihne
čas                   30 vteřin na každé vzdálenosti
terč                  50 cm , body 1 - 10 střed
 
popis disciplíny: střílí se ve stoje, co největší množství šípů, každý zásah terče se hodnotí stejným počtem bodů

4/ Střelba na 3 cíle v jedné terčovnici
Vzdálenost       15 metrů
Počet šípu        3 
Terč                 20 cm v průměru (body 6-10)
Čas                 60 vteřin
Bodování          počítá se součet kruhů 6 až 10
Popis disciplíny: střílí se ve stoje na tři terče na jedné terčovnici (jeden šíp = jeden terč)
5/ Střelba na pohyblivý cíl - kyvadlo
Vzdálenost         5 metrů
Počet šípů           6
Terč                   velikost A4
Čas                    60 vteřin
Bodování           jeden zásah 5 bodů
Popis disciplíny: střílí se ve stoje na pohyblivý cíl -kyvadlo

V případě rovnosti bodů 2 závodníků na 1. , 2. nebo 3. místě

 je rozstřel na 3 šípy


vzdálenost        20 metrů
počet šípů        3 
čas                 15 vteřin na jeden šíp
terč                dva terče 50 cm v průměru,

Popis disciplíny:- nejdříve se losuje kdo začne 
                            - střílí se na střídačku
                            - rozhodující je součet bodů                                                                                                  

Soutěžící s nejvyšším počtem bodů je vítěz


Obecná pravidla soutěže ZDE