• slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

MČR Program

Velká cena W - clubu

Datum : 10. června 2023

Místo : Beaver City Strážek

Souřadnice : 16.2008248 , 49.4402716

Startovné : 450 kč (členové W-clubu sleva 50 kč)

Zápis účastníků : 8:00 - 8:30 hod

Zahájení : 8:45 hod

Start soutěží : 9:00 hod

Konec všech soutěží 18 hod

Vyhlášení výsledků : 18 - 19 hod

Občerstvení : saloon Beaver City

Ubytování : vlastní stan(auto) ,nebo budovy městečka

tel : Alena Adamíková 604 672 642

Hlavní pořadatel : W-club z.s.

Kontakt : Dušan Dvořák 737 646 257

email : wclub94@seznam.cz , macgyver.haje@seznam.cz

REGISTRACE : ZDE

OBECNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽÍ

1. Zaplacením startovného v den soutěže účastník souhlasí s pravidly a je  povinen je respektovat.

2. Během soutěže je zakázáno požívat omamné látky.

3. Konání soutěže se uváží v případě, že budou pouze 3 závodníci, rozhodnutím rozhodčích může dojít i ke sloučení do jedné výkonnostní třídy.

4. Připomínky k pravidlům je třeba dávat vedení W clubu 2 měsíce dopředu tak, aby je bylo možno probrat v diskusním fóru W- clubu z.s., zvážit jejich význam a eventuálně je zapracovat do pravidel aspoň 1 měsíce před soutěží.

5. V den soutěže nebudou brány připomínky k pravidlům v potaz.

6. Připomínky se podávají písemně na papíru nebo se zasílají e-mailem.

7. O změně pravidel rozhoduje, po poradě, vedení W-clubu z.s.

8. V případě potřeby si organizátor vymiňuje právo drobných úprav pravidel na začátku soutěže.

9. Rozhodčí se může zúčastnit soutěže za podmínky, že si organizátor soutěže zvolí osobu, která jej po dobu výkonu zastoupí. Rozhodčí a závodník nesmí mít na sebe rodinnou nebo příbuzentskou vazbu při zapisování.

10. Při výkladu pravidel platí interpretace rozhodčího. Hlavní pořadatel před soutěží seznámí účastníky jen s několika vybranými body pravidel.

11. Soutěžící jsou povinni respektovat pokyny rozhodčích a chovat se tak, aby neohrožovali sebe a své okolí.

12. Závodníkovi, přihlášenému ve více soutěžích bude umožněno soutěžit mimo pořadí po dohodě s rozhodčím.

13. Jakýkoliv časový limit je odstartován a ukončen pokynem rozhodčích.

14. Ve vymezeném soutěžním a tréninkovém prostoru je zakázano kouřit, konzumace alkoholu a piva,
 používat vulgarismy a nadávky. Platí to pro všechny závodníky , rozhodčí i pomocný personál.

15.Rozhodčí musí být nestranný a nevyslovuje osobní komentáře na adresu výkonu soutěžícího.

Doporučení:

Usmívejte se, vyhlížejte skvěle, buďte vždy upraveni

vystupujte jako profesionální soutěžící


PODÁNÍ PROTESTU

Je-li závodník nespokojen s výrokem rozhodčího v soutěži, má možnost složit 200 Kč a podat tzv. protest. Protest se podává ihned, soutěž se přeruší a přivolá se hlavní rozhodčí, který spor rozhodne.
V PŘÍPADĚ OPRÁVNĚNÉ STÍŽNOSTI SE SLOŽENÁ ČÁSTKA ZÁVODNÍKOVI VRACÍ.

DISKVALIFIKACE

Závodník bude diskvalifikován za:

Nadměrné požití alkoholu, drog a jiných podobných látek

Hrubé a nevhodné chování v rámci soutěže

Ohrožení bezpečnosti, zdraví a majetku osob

Porušení pravidel soutěže, nedodržení časových limitů soutěže

Opakovaný pozdní nástup (tolerance 2 min.)

Hlavní rozhodčí přeruší soutěž a oznámí všem diskvalifikaci závodníka

Diskvalifikovaný závodník nesmí používat závodní a tréninkový prostor